หมายเลข ID หัวข้อ : 00199766 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/07/2019

อะไรคือความแตกต่างของออดิโอเอาท์พุทระหว่าง FIXED และ VARIABLE?

  การตั้งค่าของ ออดิโอเอาท์พุทแบบ FIXED หรือ VARIABLE จะเปลี่ยนวิธีการส่งสัญญาณออดิโอผ่านทางแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT ของทีวี.

  • FIXED:เมื่อมีการเลือกที่การตั้งค่านี้, เสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผ่านทางแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT จะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อใช้ปุ่มโวลลุ่มของรีโมทคอนโทรลของทีวี. เสียงจะมีการคงค่าอยู่ที่ระดับหนึ่ง.
  • VARIABLE: เมื่อเลือกที่การตั้งค่านี้, เสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผ่านทางแจ็คขั้วต่อ AUDIO OUT จะมีการเปลี่ยนแปลง, เมื่อใช้ปุ่มโวลลุ่มของรีโมทคอนโทรลของทีวี. เสียงจะการเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณที่ส่งออกมาจากตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี.

  ขั้นตอนในการตั้งเอาท์พุทของออดิโอในเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกไปที่ Headphone/Audio out.
  5. เลือกที่ Audio out (Fixed) หรือ Audio out (Variable), จากนั้นเลือกที่ OK.

  หมายเหตุ:

  • ถอดหูฟังออกจาก AUDIO OUT ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้
  • ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีของท่าน ถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับทีวีนั้น