หมายเลข ID หัวข้อ : 00199843 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

วิธีการแก้ปัญหาเสียงเบาหรือไม่มีเสียงจากลำโพงหลังของเสียงเซอร์ราวด์.

    ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

    หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูเสียงเซอร์ราวด์สำหรับลำโพงด้านหลัง เมื่อทำเสร็จในแต่ละขั้นตอนแล้ว.

    1. ตรวจสอบว่าลำโพงเซอร์ราวด์ตัวหลังนั้นมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องเข้ากับเครื่องรับ ออดิโอ/วิดีโอ(A/V).

      ข้อสำคัญ: ถ้าใช้ได้กับเครื่องรุ่นของท่าน, ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือกลำโพง A/B มีการตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมดีแล้ว. ถ้าหากลำโพงนี้เชื่อมต่อกับA การเชื่อมต่อของลำโพง ทางด้านหลังของเครื่องรับ A/V, ดังนั้นตัวเลือกลำโพง A/B จะต้องตั้งไปที่ตำแหน่ง A.

    2. ทำการ ทดสอบเสียง(test tone) เพื่อตรวจเช็คดูว่าลำโพงทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่.
    3. เพิ่มระดับโวลลุ่มของลำโพงด้านหลังหรือตั้งค่าลำโพงเซอร์ราวด์ไปที่ค่าสูงสุด.
    4. ลองทำการเลือกขนาดของลำโพงเซอร์ราวด์ด้านหลังที่แตกต่างออกไป(เล็กหรือใหญ่) ในเมนู.
    5. ตรวจสอบดูว่าเครื่องรับ A/V นั้นตั้งไว้ที่โหมด เสียงเซอร์ราวด์(surround sound).
      ข้อสำคัญ:
      • สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ Dolby ProLogic โหมดแชลแนลเซ็นเตอร์ จะต้ัองตั้งไว้ที่ NORMAL หรือ WIDE.
      • ถ้าหากแหล่งให้สัญญาณของท่านเป็นเครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc , ให้ตรวจสอบดุว่าเสียงเซอร์ราวด์นั้นมีเปิดการทำงานไว้แล้วในเมนูของตัวเครื่องเล่นเอง.
      • ออดิโอที่รับอยู่จะต้องเป็นแบบมัลติแชลแนล.
    6. ลองทำการตั้งค่าเครื่องรับ A/V ไปที่โหมดเสียงเซอร์ราวด์ที่แตกต่างออกไปดู.
    7. ตรวจสอบดูว่าแหล่งกำเนิดสัญญาณที่กำลังเล่นอยู่มีการเข้ารหัสไว้ในเสียงเซอร์ราวด์

      หมายเหตุ: เสียงเซอร์ราวด์ไม่ได้มีออกมาตลอดเวลา. ในระหว่างช่วงเวลาของการสนทนาส่วนใหญ่ , เสียงส่วนใหญ่จะมาจากลำโพงเซ็นเตอร์เท่านั้น, จะมีเสียงออกมาที่ลำโพงหลังเมื่อเป็นเสียงแบคกราวด์หรือเสียงนอยส์รอบตัว.

    8. รีเซ็ตตัวเครื่องให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.

      หมายเหตุ: ศึกษาจากคู่มือการใช้งานสำหรับขั้นตอนเฉพาะเครื่องเพื่อทำการรีเซ็ตเครื่องของท่านให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

    9. หลังการรีเซ็ตตัวเครื่อง, ถ้าใช้ได้กับเครื่องรุ่นของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนของ การปรับแต่ง(Calibrating)การตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ.

      ข้อสำคัญ: หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับปรับแต่ง, ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตั้งไมโครโฟนลงไว้ในพื้นที่เรียบและขยับออกห่างจากอุปกรณ์นั้น เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างการปรับแต่ง.

    10. เปลี่ยนสายสำโพงใหม่.
    11. ลองทำการเชื่อมต่อกับลำโพงคู่อื่นที่แตกต่างดู.

    ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.