หมายเลข ID หัวข้อ : 00248122 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2020

บางครั้งเซนเซอร์ลายนิ้วมือก็ทำงานไม่ถูกต้อง ฉันทำอะไรได้บ้าง

ทำไมเซนเซอร์ลายนิ้วมือถึงไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็น / โทรศัพท์ไม่จดจำลายนิ้วมือของฉัน ฉันทำอะไรได้บ้าง / เซนเซอร์ลายนิ้วมือทำงานไม่ถูกต้อง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1
  • Xperia 1 II

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  คุณอาจพบว่าเซนเซอร์ลายนิ้วมือบน Xperia 1 หรือ Xperia 1 II ของคุณไม่ตอบสนองในทางที่น่าพอใจ

  โปรดลองลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณอีกครั้ง

  แตะเซนเซอร์ด้วยนิ้วมือของคุณที่บริเวณเดียวกันกับที่คุณปลดล็อคหน้าจอด้วยวิธีการจับเช่นเดียวกับปกติ 

  คุณไม่ควรขยับนิ้วของคุณให้ไกลจากที่เดิมตามที่แสดงใน UI ภาพเคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ: สำหรับผู้ใช้ Xperia 1 ในเวอร์ชั่นองซอฟต์แวร์ 55.1.A.9.21 ที่เปิดตัวในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2563 ได้มีการปรับปรุงบางอย่างสำหรับการจดจำเซนเซอร์ลายนิ้วมือ โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ใน Xperia 1 ของคุณให้เป็นเวอร์ชัน 55.1.A.9.21 หรือสูงกว่านั้น จากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง

  หมายเหตุ! การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีให้ใช้ในเวลาต่างกันไปตามผู้ให้บริการ ตลาด ภูมิภาค หรือประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถให้วันที่ที่แน่นอนว่าเมื่อใดจะมีการอัปเดตให้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ


  วิธีการลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่

  1. ทำความสะอาดเซนเซอร์ลายนิ้วมืออย่างอ่อนโยนด้วยผ้าที่แห้งสะอาด
  2. แตะ Settings (การตั้งค่า) > Security (ความปลอดภัย) > Fingerprint Manager ​(ตัวจัดการลายนิ้วมือ)
  3. ป้อน PIN หรือรหัสผ่านของคุณใหม่
  4. ลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด
  5. แตะ Add fingerprint (เพิ่มลายนิ้วมือ) และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ

   

  โปรดลองเพิ่มนิ้วมือเดิมหากปัญหายังไม่ดีขึ้น คุณสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 5 ลายนิ้วมือ

  วิธีการเพิ่มลายนิ้วมือของคุณ

  1. แตะ Add fingerprint (เพิ่มลายนิ้วมือ) ลงทะเบียนนิ้วมือเดิมไปยัง นิ้วที่ 2, 3, 4 หรือ 5
  2. โปรดเลื่อนนิ้วมือของคุณไปยังตำแหน่งที่ลงทะเบียนครั้งแรกเล็กน้อย

  คุณสามารถลองทำแบบนี้แทนขั้นตอนที่ 2 หรือ

  1. หมุนนิ้วของคุณ 90 องศาและทะเบียน