หมายเลข ID หัวข้อ : 00253452 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

อุปกรณ์ Xperia ใดที่รองรับ Dark Mode / Dark Theme (Android 10)

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5
  • Xperia 5 II
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 10 II
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3

  วิธีแก้ปัญหา

  รายการของอุปกรณ์ที่รองรับ Dark Mode ที่ด้านล่าง

  • Xperia 1
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5
  • Xperia 5 II
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 10 II
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3

  หมายเหตุ!  Dark Mode ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'Dark Theme' ใน Xperia 1 II และ Xperia 5 II