หมายเลข ID หัวข้อ : 00256525 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/03/2021

ทำไมฉันไม่สามารถเข้าไปใช้งาน การ์ด SD จากบัญชีผู้ใช้ของฉัน?

    ใช้ได้กับ

    • Android 9.0 และ เวอร์ชันที่หลังจากนั้น

    วิธีแก้ปัญหา

    ท่านอาจจะพบว่ามีการลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้หลายบัญชี แต่จะมีเฉพาะ บัญชีผู้ใช้ที่ทำการฟอร์แมทการ์ด SD นั้นเท่านั้นที่จะเข้าไปใช้งาน การ์ด SD นั้นได้ การทำงานนี้ออกแบบมาสำหรับ Android 9.0 Pie และหลังจากนั้น