หมายเลข ID หัวข้อ : 00244171 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

เหตุใดจึงไม่มีเสียงสเตอริโอสำหรับวิทยุ FM บนอุปกรณ์ที่ใช้ Android 6.0 หรือสูงกว่า?

    คุณอาจพบว่าเสียงวิทยุ FM ของอุปกรณ์ Xperia ™ ของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงไป นั่นเป็นเพราะว่าวิทยุ FM ถูกเปลี่ยนแปลงไปในรุ่น Android™ 6.0 (Marshmallow) ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคือ ขณะนี้วิทยุ FM ได้รับอนุญาตให้เลือกโดยอัตโนมัติระหว่างเอาต์พุตเสียงโมโนและสเตอริโอขึ้นอยู่กับสัญญาณต่อเสียงรบกวน (SNR) ของสัญญาณขาเข้า