หมายเลข ID หัวข้อ : 00244154 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

เกิดปัญหาในการเริ่มทำงานหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ การซ่อมแซมซอฟต์แวร์หรือการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน

  หากคุณพบหนึ่งในอาการต่อไปนี้หลังจากคุณได้อัพเดตซอฟต์แวร์ Xperia หรือหลังจากที่คุณได้ทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์หรือการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานแล้ว ให้อ่านต่อไปเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีแก้ไขปัญหา:

  หากอุปกรณ์ดูเหมือนจะค้าง

  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์ที่ค้าง

  1. ตัวอย่างเช่น หากไอคอนรูปสามเหลี่ยมคำเตือนปรากฏขึ้นระหว่างการเริ่มทำงาน ให้รอจนกว่าขั้นตอนการเริ่มทำงานจะเสร็จสิ้น ขั้นตอนการเริ่มทำงานหลังจากการอัปเดตหรือซ่อมแซมซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาถึง 30 นาที อย่ารีสตาร์ทเครื่องด้วยตัวเองในระหว่างที่เครื่องกำลังเริ่มทำงาน
  2. ถ้าการเริ่มทำงานไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที ให้บังคับปิดเครื่อง
  3. ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง
  4. หากอุปกรณ์ไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการเริ่มทำงาน ให้บังคับปิดเครื่อง จากนั้นทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน Xperia Companion หมายเหตุ! เนื้อหาทั้งหมดในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบระหว่างการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเสร็จสิ้นการเริ่มทำงาน จึงทำให้ไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลเนื้อหาได้
  5. คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนภายในหน้านี้ได้
  6. หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ติดต่อเรา

  อุปกรณ์รีสตาร์ทซ้ำๆ

  วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่รีสตาร์ทซ้ำๆ

  1. กระบวนการเริ่มใช้งานหลังจากการอัปเดตหรือซ่อมแซมซอฟต์แวร์อาจใช้เวลาถึง 30 นาที และรวมถึงอาจมีการรีสตาร์ทหลายครั้ง อย่ารีสตาร์ทเครื่องด้วยตัวเองในระหว่างที่เครื่องกำลังเริ่มทำงาน
  2. ถ้าการเริ่มทำงานไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที ให้บังคับปิดเครื่อง
  3. ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง
  4. ถ้าอุปกรณ์รีสตาร์ทเองหลายครั้ง เช่น เมื่อมีโลโก้ Sony Xperia แสดงขึ้น ให้บังคับปิดเครื่อง
  5. จากนั้นทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน Xperia Companion หมายเหตุ! เนื้อหาทั้งหมดในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบระหว่างการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณรีสตาร์ทเองหลายครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลเนื้อหาได้
  6. คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนภายในหน้านี้ได้
  7. หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ติดต่อเรา

  อุปกรณ์ไม่เริ่มทำงาน

  วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ไม่เริ่มทำงาน

  1. หากอุปกรณ์ของคุณไม่เริ่มต้นหลังจากการอัปเดต การซ่อมแซมซอฟต์แวร์หรือการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน ให้บังคับรีสตาร์ทเครื่อง
  2. หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเริ่มทำงานได้ ให้ทำการซ่อมแซมซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน Xperia Companion หมายเหตุ! เนื้อหาทั้งหมดในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบระหว่างการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถเริ่มทำงานได้ จึงทำให้ไม่สามารถทำการสำรองข้อมูล เนื้อหาได้
  3. คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนภายในหน้านี้ได้ หมายเหตุ! คุณสามารถดำเนินการซ่อมแซมซอฟต์แวร์ได้แม้ว่าอุปกรณ์ Xperia ของคุณจะไม่เริ่มต้น
  4. หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ติดต่อเรา

  คำแนะนำอย่างละเอียด

  วิธีการบังคับปิดเครื่อง

  • กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกันค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะมีการสั่น สาม ครั้ง

  วิธีการบังคับรีสตาร์ทเครื่อง

  • กดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกันค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะมีการสั่น หนึ่ง ครั้ง

  วิธีซ่อมซอฟต์แวร์

  1. คอมพิวเตอร์: หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Xperia Companion จาก ที่นี่
  2. เปิด Xperia Companion
  3. Xperia device: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Xperia ปิดอยู่
  4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Xperia กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
  5. คอมพิวเตอร์: ใน Xperia Companion ข้างใต้ Manage your Xperia, ให้คลิกที่ Software repair
  6. มาร์กที่กล่องข้อความ My device cannot be detected  จากนั้น คลิกที่ Next.
  7. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: หากคุณจำชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบัญชี Google ไม่ได้ คุณสามารถลองกู้คืนได้โดยใช้หน้าการกู้คืนบัญชี Google ที่ https://www.google.com/accounts/recovery/ หากยังไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ได้ใหม่ โปรด ติดต่อเรา