หมายเลข ID หัวข้อ : 00235026 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ฉันจะหา ไดรเวอร์ USB สำหรับอุปกรณ์ Xperia ได้จากไหน?

  Windows® 7 หรือ Windows® 10

  วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง ไดรเวอร์ของ Xperia

  1. คอมพิวเตอร์: ดาวน์โหลด แพ็คเก็จไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องได้จาก https://developer.sony.com/develop/drivers/ จดบันทึกชื่อของโฟลเดอร์แพ็คเก็จ และตำแหน่งที่ท่านขยายไฟล์นั้นออกมา
  2. ให้เปิด Device Manager ขึ้นมา ท่านสามารถทำได้โดยการคลิกที่ Start และจากนั้นพิมพ์คำว่า Device Manager จากนั้นคลิกที่ Device Manager
  3. ใน Device Manager คลิกขวาที่ชื่อของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านที่อยู่่บนสุดของรายการอุปกรณ์ จากนั้นคลิกที่ Add legacy hardware
  4. ในไดอะล็อกของ Welcome to the Add Hardware Wizard คลิกที่ Next
  5. เลือกที่ตัวเลือก Install the hardware that I manually select from a list และจากนั้นคลิกที่ Next
  6. ไฮไลต์ที่ Show All Devices และคลิกที่ Next
  7. คลิกที่ Have Disk...
  8. ในไดอะล็อกของ Install From Disk คลิกที่ Browse และจากนั้นหา (ดูที่หมายเหตุของท่านในขั้นตอนที่ 1) และเลือก ไฟล์ไดรเวอร์ที่ลงท้ายด้วย adb (รูปแบบคือ xxxxxadb โดยที่ xxxxxx เป็นชื่อไฟล์เฉพาะ) คลิกที่ Open
  9. ในไดอะล็อกของ Install From Disk คลิกที่ OK
  10. ไฮไลต์ที่ไฟล์ Sony xxxxxx ADB Interface Driver จากนั้นคลิกที่ Next สองครั้ง การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น
  11. คลิกที่ Finish และจากนั้นรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน