หมายเลข ID หัวข้อ : S500055763 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2013

ทำไมถึงมีการเตือนเรื่องการอัพเดตผ่านเครือข่ายแสดงตลอดเวลา เมื่อใช้ฟีเจอร์ Internet video ?

  เปลี่ยนลำดับของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ใน All Applications


  หน้าจอ All Applications ไม่ได้มีการจัดให้มีฟีเจอร์ การจัดเรียง (sort) ไว้ให้ ท่านจึงไม่สามารถทำการเปลี่ยนลำดับของการแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ใน All Applications ได้

  หมายเหตุ:

  ท่านสามารถที่จะทำการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นที่ท่านชื่นชอบให้กับแอพพลิเคชั่นได้จาก All Applications และท่านก็จะสามารถทำการเปลี่ยนลำดับของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้

  วิธีการลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นที่ท่านชื่นชอบ:

  1. HOMEApplicationsAll Applications 
  2. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องการจะลงทะเบียน
  3. กดที่ปุ่ม OPTIONS → เลือกที่ Add to Home Menu.
  4. กดที่ปุ่ม RETURN (หรือปุ่ม HOME)

  วิธีการเปลี่ยนลำดับของแอพพลิเคชั่นที่ชื่นชอบต่าง ๆ:
  1. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนลำดับ
  2. กดที่ปุ่ม OPTIONS → เลือกที่ Move Application.
  3. ทำการเคลื่อนย้ายโดยการกดที่ปุ่มลูกศร Right Arrow หรือ Left Arrow → ปุ่ม Enter