หมายเลข ID หัวข้อ : S500055186 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2013

ทำไมระดับของวอลลุ่มเสียงจึงลดลงหรือ ได้ยินไม่ชัดในระหว่างหรือหลังจากที่ว่ายน้ำ ?

มีน้ำเข้าไปในตัวหูฟัง

    คุณภาพของเสียงอาจจะด้อยลงไปได้ ถ้าหากน้ำเข้าไปในส่วนของหูฟัง (A) ได้  เมื่อท่านใช้เครื่อง Walkman  ของท่านในสระว่ายน้ำ ต้องมั่นใจว่า ได้เลือกตัว earbud อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าได้พอดีกับหูของท่านและสอดส่วนที่เป็นหูฟังของท่านให้แน่น เพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่จะทำให้น้ำเข้าไปภายในได้

    นอกจากนี้  เพื่อเป็นการป้องกันเครื่อง Walkman ของท่านไม่ให้หลุดออกมาจากหูของท่านโดยไม่ได้ตั้งใจ  ให้ติดตั้งแถบปรับแต่ง (adjustment band) เข้ากับส่วนของแถบคอ (neckband) ก่อนที่จะใส่เครื่อง Walkman  เข้าไปที่หูของท่าน  หลังจากที่ใส่เครื่อง Walkman โดยมีแถบปรับแต่งด้วยเข้าไปแล้ว ให้ปรับตำแหน่งของแถบปรับแต่งไปยังตำแหน่งที่มีความรู้สึกว่าแน่นหนาดี 

     

    ถ้าหากมีน้ำเข้าไปในส่วนของหูฟัง ให้จับเครื่อง Walkman ของท่านดังแสดงและทำการเขย่าประมาณ 5 ครั้งเพื่อทำให้น้ำออกไป อย่างไรก็ตาม ถ้ายังคงมีน้ำอยู่ในหูฟัง  ให้ถอด earbud ออก  วางผ้าแห้งไว้ที่เหนือช่องของหูฟัง ทำการเขย่าหูฟังนั้นประมาณ 5 ถึง 10 ครั้งอีกที