หมายเลข ID หัวข้อ : S500054789 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/12/2012

มีการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องให้หรือไม่ ?

การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

  มี  ท่านสามารถทำการถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 3 เฟรมต่อวินาที  เนื่องจาก AF และ AE จะถูกคงค่าไว้ที่เฟรมแรกเพื่อรักษาความเร็วในการถ่ายภาพ  เราขอแนะนำให้ทำการถ่ายภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีวัตถุมีการเคลื่อนไหวน้อย และการเปลี่ยนแปลงของความสว่างมีน้อย

  ขนาดของภาพ  จำนวนของเฟรมต่อเนื่องกัน
  JPEG (3:2, 24M)  12 เฟรม
  RAW&JPEG (3:2, 24M)    7 เฟรม
  RAW    9 เฟรม

  ค่าจำนวนเหล่านี้เป็นตัวเลขสูงสุด ไม่ได้เป็นค่าที่มีการรับประกันว่า ต้องทำได้แต่อย่างใด ตัวเลขเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวัตถุและขนาดของภาพ เช่นเดียวกันกับสื่อที่ใช้ในการบันทึกนั้นด้วย ซึ่งอาจจะมีการลดลงในที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือ เมื่อความจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ