หมายเลข ID หัวข้อ : S500054614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2012

ทำไมมิเตอร์ของ Audio Level ถึงไม่แสดงในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ?

มิเตอร์ของ Audio Level ไม่แสดงในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Audio level จะแสดงในหน้าจอ เมื่อกดปุ่ม MOVIE และเริ่มทำการบันทึก

เลือกที่วงล้อเปลี่ยนโหมด ให้ไปที่ MOVIE เพื่อทำการตรวจสอบ audio level ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการบันทึก

Audio level นี้จะไม่แสดงในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  • มีการตั้ง Audio Recording ให้เป็น Off.
  • มีการตั้งโหมดของหน้าจอ ให้เป็น No Disp. Info..