หมายเลข ID หัวข้อ : S500054561 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการใช้แอพพลิเคชั่น Photo ใน Windows 8

วิธีการใช้แอพพลิเคชั่น Photo ใน Windows 8

  1. แสดงเมนู Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง 
    
  2. เลือกที่ Search
  3. เลือกที่ Photos
  4. ท่านจะเห็นรูปภาพต่าง ๆ ที่จะดูจากตำแหน่งต่าง ๆ:
   • Pictures library: รูปภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
   • SkyDrive photos: รูปภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในโฮสท์ของอินเตอร์เน็ตใน SkyDrive ที่สัมพันธ์กับ Microsoft Accounts ของท่าน
   • Devices: ความสามารถที่จะดูรูปภาพต่าง ๆ ในอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป (ตัวอย่าง: โทรศัพท์, กล้อง)
   • Facebook photos: รูปภาพต่าง ๆ จาก Facebook ที่สัมพันธ์กับ Microsoft Accounts ของท่าน
   • Flickr photos: รูปภาพต่าง ๆ ในโฮสท์ของอินเตอร์เน็ตที่สัมพันธ์กับ Microsoft Accounts ของท่าน
  5. หัวข้อ (Tiles) จะกลายเป็นหัวข้อสด ตามที่รูปภาพที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติไปเป็นรูปภาพที่แตกต่างออกไป