หมายเลข ID หัวข้อ : S500054481 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2012

วิธีตั้งค่าให้กับภาษา (language)

วิธีตั้งค่าให้กับภาษา (language)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ระบบปฏิบัติการ Windows 8 จะรองรับภาษาที่แตกต่างกันได้ 109 ภาษา และจะยินยอมให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายทำการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ประสงค์ได้ โดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 1. เปิด Search charm ขึ้นมาโดยการกดที่คีย์ <windows>  + C
 2. เลือกที่ Search 
   
 3. เลือกที่ Control Panel
   
 4. เลือกที่ Add a language
 5. เลือกที่ Add a language. 
 6. เลือกภาษาที่ต้องการ
 7. เลือกที่ Options
   
 8. เลือกที่ Download and install language pack  การดาวน์โหลดของชุดภาษาจะเริ่มต้นขึ้น
 9. เลือกที่ Primary language