หมายเลข ID หัวข้อ : S500054481 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2012

วิธีตั้งค่าให้กับภาษา (language)

วิธีตั้งค่าให้กับภาษา (language)

  ระบบปฏิบัติการ Windows 8 จะรองรับภาษาที่แตกต่างกันได้ 109 ภาษา และจะยินยอมให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ายทำการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ประสงค์ได้ โดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  1. เปิด Search charm ขึ้นมาโดยการกดที่คีย์ <windows>  + C
  2. เลือกที่ Search 
    
  3. เลือกที่ Control Panel
    
  4. เลือกที่ Add a language
  5. เลือกที่ Add a language. 
  6. เลือกภาษาที่ต้องการ
  7. เลือกที่ Options
    
  8. เลือกที่ Download and install language pack  การดาวน์โหลดของชุดภาษาจะเริ่มต้นขึ้น
  9. เลือกที่ Primary language