หมายเลข ID หัวข้อ : S500054446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

กรอบโต้ตอบการแก้ไขข้อขัดแย้ง (conflict resolution dialog) แบบใหม่ สำหรับการคัดลอกไฟล์คืออะไร ?

กรอบโต้ตอบการแก้ไขข้อขัดแย้ง (conflict resolution dialog) แบบใหม่ สำหรับการคัดลอกไฟล์คืออะไร ?

    กรอบโต้ตอบการแก้ไขข้อขัดแย้ง (conflict resolution dialog) เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยป้องกันไฟล์ต่าง ๆ จากการถูกแทนที่โดยไฟล์อื่นที่มีชื่อเดียวกันโดยไม่ได้ตั้งใจ  ฟีเจอร์นี้จะยินยอมให้ผู้ใช้ทำการเปรียบเทียบไฟล์ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่า จะแทนที่ด้วยไฟล์ที่มีชื่อที่เหมือนกันนั้นหรือไม่

    1. กรอบโต้ตอบการแก้ไขข้อขัดแย้งนี้จะปรากฎขึ้นมา เมื่อไฟล์หนึ่งได้รับการโอนย้ายไปยังตำแหน่งอื่นโดยที่มีชื่อและฟอร์แมทที่เหมือนกัน
    2. เลือกที่ Compare info for both files เพื่อดูรายละเอียดมากขึ้น
    3. ผู้ใช้สามารถจะทราบถึงตำแหน่งไฟล์ เวลาที่ประทับในไฟล์เพื่อใช้ตัดสินใจว่า จะแทนที่ไฟล์นั้นหรือไม่
    4. ผู้ใช้จะได้รับการแสดงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับความเร็วในการโอนย้ายในระหว่างการโอนถ่ายไฟล์นั้น