หมายเลข ID หัวข้อ : S500054444 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

อะไรคือ Fast Startup และจะทำการตั้งค่าได้อย่างไร ?

อะไรคือ Fast Startup และจะทำการตั้งค่าได้อย่างไร ?

  Fast startup เป็นการปรับตั้งที่จะช่วยให้การสตาร์ทอัพเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำได้รวดเร็วขึ้น หลังจากที่ทำการชัตดาวน์ไป  Windows งานแบบนี้โดยการเก็บบันทึกข้อมูลระบบเข้าไว้ในไฟล์ในตอนที่ทำการชัตดาวน์  เมื่อท่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านขึ้นมาอีกครั้ง  Windows จะใช้ข้อมูลของระบบนั้น เพื่อทำการเข้าสู่การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่

  1. เปิด Charms ขึ้นมา ดดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมซ้ายล่างสุดของหน้าจอเดสทอป
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Control Panel

  4. เลือกที่ System and Security

  5. เลือกที่ Power Options

  6. เลือกที่ Choose what the power buttons do 

  7. ตรวจสอบว่า มีเครื่องหมายเลือกใน Turn on fast startup (recommended).  ใส่เครื่องหมายเลือกในช่องนี้ ถ้าหากยังไม่มี และทำการเลือกที่ Save changes