หมายเลข ID หัวข้อ : S500054410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีการตั้ง PIN สำหรับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

วิธีการตั้ง PIN สำหรับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

  PIN จะเป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้งานเครื่องพีซีของท่านโดยการใช้รหัส 4-หลัก

  1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนสุดหรือมุมซ้ายล่างสุด
   • หมายเหตุ: ชอร์ตคัทเพื่อที่จะเรียกใช้ Charms คือ คีย์ <Windows> + C 
  2. เลือกที่ Settings
    
  3. เลือกที่ PC settings.
    
  4. เลือกที่ Users.
    
  5. เลือกที่ Create a PIN.
    
  6. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันเข้าไปและเลือกที่ OK
    
  7. ป้อนรหัส pin 4 หลักเข้าไปในกรอบ Enter PIN 
    
  8. ป้อนรหัส pin 4 หลักเข้าไปใหม่อีกครั้งในกรอบ Confirm PIN 
  9. เลือกที่ Finish