หมายเลข ID หัวข้อ : S500054410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีการตั้ง PIN สำหรับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

วิธีการตั้ง PIN สำหรับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

PIN จะเป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้งานเครื่องพีซีของท่านโดยการใช้รหัส 4-หลัก

 1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนสุดหรือมุมซ้ายล่างสุด
  • หมายเหตุ: ชอร์ตคัทเพื่อที่จะเรียกใช้ Charms คือ คีย์ <Windows> + C 
 2. เลือกที่ Settings
   
 3. เลือกที่ PC settings.
   
 4. เลือกที่ Users.
   
 5. เลือกที่ Create a PIN.
   
 6. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันเข้าไปและเลือกที่ OK
   
 7. ป้อนรหัส pin 4 หลักเข้าไปในกรอบ Enter PIN 
   
 8. ป้อนรหัส pin 4 หลักเข้าไปใหม่อีกครั้งในกรอบ Confirm PIN 
 9. เลือกที่ Finish