หมายเลข ID หัวข้อ : S500054236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2012

วิธีแก้ปัญหา There is not enough free space to import the media files บน PlayMemories Home™?

มีข้อความ There is not enough free space to import the media files แสดงขึ้นมา และไม่สามารถนำเข้ารูปภาพบน PlayMemories Home™

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อความนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อทำการนำเข้าไฟล์มีเดียต่าง ๆ ของวิดีโอหรือรูปภาพ ไปให้กับคอมพิวเตอร์และมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอในไดร์ฟ (ไดร์ฟเริ่มต้นคือ C:) ที่จะทำการนำวิดีโอเข้าไป

เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำหนึ่งในต่อไปนี้:

  • เพิ่มพื้นที่ว่างในไดร์ฟปลายทาง
  • ลดจำนวนของไฟล์ต่าง ๆ ที่พยายามจะทำการนำเข้า
  • เปลี่ยนไดร์ฟปลายทางให้เป็นไดร์ฟอื่นที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ