หมายเลข ID หัวข้อ : S500053996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2012

มาตรฐานการวัด JEITA คืออะไร ?

เรื่องมาตรฐานการวัด JEITA

  JEITA ย่อมาจาก Japan Electronic Information Technology Association (Ver 1.0)
  มาตรฐานการวัด JEITA อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  1. Screen saver: None
  2. ปิดสวิทช์ของ Wireless LAN switch
  3. Volume control: Mute
  4. ปิดการทำงานของ Windows automatic updates
  5. ทำการปรับตั้งสำหรับค่าเริ่มต้นของ ซอฟต์แวร์ Antivirus ให้เสร็จสิ้น


  การปรับตั้งที่ใช้ร่วมกันใน Control Panel - Power Options
  * Power Plan
    เลือกไปที่ Power saver
     ไปที่ Change plan settings
      1. Dim the display -> Never
      2. Turn off the display -> Never
      3. Put the computer to sleep -> Never
     ไปที่ Change plan settings-Change advanced power settings
      Battery
       Critical battery level
        On battery -> 1%

   

  JEITA Measuring Method A:
  * Display Brightness
  เปลี่ยนระดับความสว่างไปเป็น 4 ด้วยคีย์ Fn & F5 หรือ F6

   

  JEITA Measuring Method B:
  * Display Brightness
  เปลี่ยนระดับความสว่างไปเป็น 10 ด้วยคีย์ Fn & F5 หรือ F6