หมายเลข ID หัวข้อ : S500053996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2012

มาตรฐานการวัด JEITA คืออะไร ?

เรื่องมาตรฐานการวัด JEITA

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

JEITA ย่อมาจาก Japan Electronic Information Technology Association (Ver 1.0)
มาตรฐานการวัด JEITA อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1. Screen saver: None
2. ปิดสวิทช์ของ Wireless LAN switch
3. Volume control: Mute
4. ปิดการทำงานของ Windows automatic updates
5. ทำการปรับตั้งสำหรับค่าเริ่มต้นของ ซอฟต์แวร์ Antivirus ให้เสร็จสิ้น


การปรับตั้งที่ใช้ร่วมกันใน Control Panel - Power Options
* Power Plan
  เลือกไปที่ Power saver
   ไปที่ Change plan settings
    1. Dim the display -> Never
    2. Turn off the display -> Never
    3. Put the computer to sleep -> Never
   ไปที่ Change plan settings-Change advanced power settings
    Battery
     Critical battery level
      On battery -> 1%

 

JEITA Measuring Method A:
* Display Brightness
เปลี่ยนระดับความสว่างไปเป็น 4 ด้วยคีย์ Fn & F5 หรือ F6

 

JEITA Measuring Method B:
* Display Brightness
เปลี่ยนระดับความสว่างไปเป็น 10 ด้วยคีย์ Fn & F5 หรือ F6