หมายเลข ID หัวข้อ : S500053991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/05/2012

ชนิดหรือฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับโดย NWZ-Z1050/1060 มีอะไรบ้าง ?

ชนิดหรือฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับโดย NWZ-Z1050/1060

  ฟอร์แมทของไฟล์ต่อไปนี้รองรับได้โดย WALKMAN ของท่าน

  Music (Music player)

  ฟอร์แมทของเสียง (Codec)


  MP3 
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ MP3 (MPEG-1 Layer3)
  นามสกุลของไฟล์: .mp3
  บิตเร็ต: 32 to 320 kbps (รองรับ variable bit rate (VBR))
  ความถี่สุ่ม (*2): 32, 44.1, 48 kHz

  WMA (*1)
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ ASF
  นามสกุลของไฟล์: .wma
  บิตเร็ต: 32 to 192 kbps (รองรับ variable bit rate (VBR))
  ความถี่สุ่ม (*2): 44.1 kHz

  AAC (*3)
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ MP4
  นามสกุลของไฟล์: .mp4, .m4a, .3gp
  บิตเร็ต: 16 to 320 kbps (รองรับ variable bit rate (VBR)) (*4)
  ความถี่สุ่ม (*2): 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

  Linear PCM 
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ Wave-Riff t
  นามสกุลของไฟล์: .wav
  บิตเร็ต: 1,411 kbps
  ความถี่สุ่ม (*2): 44.1 kHz

  HE-AAC 
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ MP4
  นามสกุลของไฟล์: .mp4, .m4a, .3gp
  บิตเร็ต: 32 to 144 kbps
  ความถี่สุ่ม (*2) : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

  วิดีโอ

  ฟอร์แมทของวิดีโอ (Codec)

  AVC (H.264/AVC) 
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ MP4, Memory Stick video format
  นามสกุลของไฟล์: .mp4, .m4v
  โปรไฟล์: Baseline Profile
  ระดับ: 3.1
  บิตเร็ต: สูงสุด 18 Mbps
  เฟรมเร็ต: สูงสุด 30 fps
  ความละเอียด: สูงสุด 1,920 × 1,080 (*5)

  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ MP4, ฟอร์แมทวิดีโอของ Memory Stick 
  นามสกุลของไฟล์: .mp4, .m4v
  โปรไฟล์: Main Profile
  ระดับ: 3
  บิตเร็ต: สูงสุด 2 Mbps
  เฟรมเร็ต: สูงสุด 30 fps
  ความละเอียด: สูงสุด 720 × 480 (*5)

  MPEG-4 
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ MP4, ฟอร์แมทวิดีโอของ Memory Stick 
  นามสกุลของไฟล์: .mp4, .m4v
  โปรไฟล์: Simple Profile/Advanced Simple Profile
  บิตเร็ต: สูงสุด 10 Mbps
  เฟรมเร็ต: สูงสุด 30 fps
  ความละเอียด: สูงสุด 1,920 × 1,080 (*5)

  Windows Media Video 9 (*1) (*6)
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ฟอร์แมทของไฟล์ ASF
  นามสกุลของไฟล์: .wmv
  บิตเร็ต: สูงสุด 20 Mbps
  เฟรมเร็ต: สูงสุด 30 fps
  ความละเอียด: สูงสุด 1,920 × 1,080 (*5)

  ฟอร์แมทเสียง(Codec)

  AAC-LC (for AVC, MPEG-4) 
  จำนวนแชลแนล: สูงสุด 2 channels
  ความถี่สุ่ม (*2): 24, 32, 44.1, 48 kHz
  บิตเร็ต: สูงสุด 288 kbps/channel

  WMA (สำหรับ Windows Media Video 9) 
  บิตเร็ต: 32 to 192 kbps (รองรับ variable bit rate (VBR))
  ความถี่สุ่ม (*2): 44.1 kHz

  Photo (*7) (Photo Viewer)

  ฟอร์แมทของรูปถ่าย(Codec)

  JPEG 
  ฟอร์แมทของไฟล์มีเดีย: ใช้ได้กับ ฟอร์แมทของไฟล์ DCF 2.0/Exif 2.21
  นามสกุลของไฟล์: .jpg, .jpeg
  โปรไฟล์: Baseline Profile
  จำนวนของพิกเซล: สูงสุด 6,048 × 4,032 pixels (24,000,000 pixels)

  (*1) ไฟล์ WMA/WMV ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเล่นกลับได้
  (*2) ความถี่สุ่มอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวเข้ารหัสทั้งหมด
  (*3) ไฟล์ AAC-LC ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเล่นกลับได้
  (*4) บิตเร็ตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ บิตเร็ตที่ไม่มีการรับประกัน จะรวมไว้ด้วย ขึ้นอยู่กับความถี่สุ่มนั้น ๆ
  (*5) จำนวนเหล่านี้แสดงความละเอียดสูงสุดขอบวิดีโอที่เล่นได้ , และไม่ได้แสดงถึงความละเอียดของเครื่องเล่นนัน้ ความละเอียดของการแสดงคือ 800 × 480.
  (*6) บางไฟล์ของ WMV สามารถจะทำการเล่นกลับได้เฉพาะโดยการโอนถ่ายที่ใช้ Windows Media Player.
  (*7) ไฟล์รูปภาพบางไฟล์ ไม่สามารถเล่นกลับได้ ขึ้นอยู่กับฟอร์แมทของไฟล์เหล่านั้น