หมายเลข ID หัวข้อ : S500053978 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/05/2012

การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้เท่าไหร่เมื่ออยู่ในคุณสมบัติ Scene Select Sync ?

การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้เมื่ออยู่ในคุณสมบัติ Scene Select Sync.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้สูงถึง 30%

สำหรับทีวีแบบ Dynamic Edge LED สามารถประหยัดได้สูงสุด 40% 

หมายเหตุ:
การประมาณการเทียบกับแอลอีดีทีวีรุ่น 55 นิ้วด้วยโหมด Picture และตั้งไปที่โหมดมาตรฐาน
Dynamic Edge LED