หมายเลข ID หัวข้อ : S500053978 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/05/2012

การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้เท่าไหร่เมื่ออยู่ในคุณสมบัติ Scene Select Sync ?

การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้เมื่ออยู่ในคุณสมบัติ Scene Select Sync.

    การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดได้สูงถึง 30%

    สำหรับทีวีแบบ Dynamic Edge LED สามารถประหยัดได้สูงสุด 40% 

    หมายเหตุ:
    การประมาณการเทียบกับแอลอีดีทีวีรุ่น 55 นิ้วด้วยโหมด Picture และตั้งไปที่โหมดมาตรฐาน
    Dynamic Edge LED