หมายเลข ID หัวข้อ : S500053664 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการใช้ตัวเลือก Remote Control Learn เพื่อทำการลงทะเบียนและควบคุมอุปกรณ์

การใช้ตัวเลือก Remote Control Learn เพื่อทำการลงทะเบียนและควบคุมอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. บนหน้าเดสทอปให้แตะที่ไอคอนของ Home 
   
 2. ที่มุมซ้ายบนของหน้าเดสทอปของหน้าหลัก ให้แตะที่ไอคอนของ Remote control
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 3. ในหน้าจอของ Remote control ให้แตะที่ปุ่ม Register device 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 4. ในหน้าจอของ Register device  ให้แตะเพื่อเลือกที่ Learn from remote control และแตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 5. ใน Select the category ของหน้าจอของอุปกรณ์ของท่าน ให้แตะที่ช่อง Category แล้วให้แตะเพื่อทำการเลือกกลุ่มของอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 6. เมื่อเลือกหมวดที่เหมาะสมได้แล้ว ให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 7. ในหน้าจอของ Tap the following remote control buttons...  ให้แตะที่ปุ่มหนึ่งของรีโมทคอนโทรล ที่แสดงบนแทปเล็ต
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
  หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้  จะเป็นการใช้ปุ่ม Volume Up
 8. ที่พร็อมพ์ของปุ่ม Edit ต่าง ๆ ให้แตะที่ Learn remote commands.
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 9. ในหน้าจอของ Learn remote commands  ให้เคลื่อนย้ายรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่แสดงบนหน้าจอ  และเมื่อไปอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้ว ให้แตะที่ปุ่ม Start 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 10. ในตอนนี้ให้กดค้างปุ่มนั้นบนตัวรีโมทของอุปกรณ์ที่เป็นปุ่มเดียวกับที่ท่านกดที่ตัวรีโมทคอนโทรลบนเครื่องแทปเล็ต
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
  หมายเหตุ: เนื่องจาก ได้กดที่ปุ่ม Volume Up ของรีโมทคอนโทรลที่แสดงในเครื่องแทปเล็ต ในตอนนี้ท่านจึงต้องกดค้างไว้ที่ปุ่ม Volume Up บนตัวรีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์
 11. ตัวพร็อมพ์จะมีการเปลี่ยนไปเมื่อคำสั่งของตัวรีโมทได้รับการเรียนรู้เสร็จแล้ว
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png
  หมายเหตุ:
  • ตอนนี้ท่านควรจะเห็นปุ่ม Volume Up บนปุ่มต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรลที่แสดงบนเครื่องแทปเล็ต เป็นสีดำ เพื่อเป็นการแสดงให้ทราบว่า ปุ่มนั้นได้รับการเรียนรู้เสร็จแล้ว
   /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
  • อาจจะจำเป็นต้องทำซ้ำในขั้นตอนที่ 7 และ 8 จนกว่าคำสั่งรีโมทนั้นจะได้รับการเรียนรู้เสร็จ
 12. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-8 จนกระทั่งคำสั่งทั้งหมดที่ต้องการของรีโมทของอุปกรณ์นั้นได้รับการเรียนรู้ครบถ้วน
 13. เมื่อคำสั่งต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรลได้รับการเรียนรู้โดยครบถ้วนแล้ว ในหน้าจอของ Tap the following remote control buttons... ให้แตะที่ Next.
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 14. ในหน้าจอ Volume+Channels ให้แตะที่ช่อง Volume+Channels 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 15. ในเมนู Volume+Channels ให้แตะเพื่อเลือกฟีเจอร์ที่ท่านต้องการจะส่งโดยใช้ ท่าทางต่าง ๆ
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
  หมายเหตุ: ตัวเลือกท่าทางต่อไปนี้จะมีให้ใช้งานได้:
  • Volume: ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านทำการควบคุมเฉพาะระดับโวลลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การระบุท่าทางต่าง ๆ
  • Volume+Channels: ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านทำการควบคุมระดับต่าง ๆ ของโวลลุ่มและเปลี่ยนแชลแนลต่าง ๆ โดยใช้การแสดงของท่าทางต่าง ๆ ซึ่งค่านี้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นจากโรงงาน
  • Volume+Playback controls: ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านทำการควบคุมระดับต่าง ๆ ของโวลลุ่มและทำการเล่น หยุดชั่วคราว กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กรอกลับ หรือข้ามไปยังแทรคต่อไปหรือก่อนหน้า โดยใช้การแสดงท่าทางต่าง ๆ นั้น
  • No gesture: ตัวเลือกนี้จะปิดการแสดงท่าทางต่าง ๆ
 16. เมื่อท่านได้เลือกตัวเลือกท่าทางที่ต้องการได้แล้ว ให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 17. ในหน้าจอของ Register the device with the following settings ให้แตะที่ปุ่ม Remote control test 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 18. ในหน้าจอของ Remote control test ให้แตะที่ปุ่มต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรล เพื่อทดสอบการทำงานเหล่านั้น แล้วให้แตะที่ Finish test 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 19. ในหน้าจอของ Register the device with the following settings ให้แตะที่ Name field และใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อตั้งชื่อเฉพาะให้กับอุปกรณ์นั้น
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
  หมายเหตุ:
  • การตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ตามที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นเป็นขั้นตอนตัวเลือกที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้, แต่แนะนำให้ทำถ้าท่านมีอุปกรณ์เหมือนกันหลายชนิดที่ท่านต้องการจะลงทะเบียน เช่นเครื่องรับโทรทัศน์ต่าง ๆ
  • ถ้าต้องการ , ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนที่ใช้แทนอุปกรณ์นั้นโดยการแตะที่ปุ่มเปลี่ยนไอคอน และแตะเพื่อเลือกไอคอนที่ท่านต้องการจะใช้
 20. ในหน้าจอ Register the device with the following settings เมื่อการปรับตั้งต่าง ๆ ทั้งหมดตามที่ท่านต้องการแล้ว ให้แตะที่ปุ่ม Finish 
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 

ในตอนนี้ท่านจะเห็นหน้าจอของ รีโมทคอนโทรล ที่มีไอคอนของอุปกรณ์ที่ท่านเพิ่งจะทำการลงทะเบียนไป

/vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 

หมายเหตุ:

 • เพื่อจะทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้แตะที่ปุ่ม Register device อันใหม่
   /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png 
 • ท่านสามารถจะเปลี่ยนสิ่งใด ๆ ต่อไปนี้ได้ โดยใช้ไอคอนของเมนู :
  • เปลี่ยนลำดับของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่แสดงอยู่
  • เปลี่ยนวอลล์เปเปอร์
  • เปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น
  /vaio/attachments/Tablet/480122/2.png