หมายเลข ID หัวข้อ : S500053509 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2013

จะทำอย่างไร ถ้า Sony Tablet ไม่เปิดขึ้นมา ?

Sony Tablet ไม่เปิดขึ้นมา

  ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัว AC adapter ได้เชื่อมต่อกับขั้วต่อของเครื่องแทปเล็ตและได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังแล้ว
   

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในประเด็นนี้ ให้ตรวจสอบสภาวะของเครื่องแทปเล็ตนั้นภายหลังจากที่เสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. กดค้างที่ปุ่ม power ไว้อย่างน้อยสิบวินาที

   หมายเหตุ: ถ้าหากแทปเล็ตปิดไป ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 1 เพื่อทำการเปิดเครื่องแทปเล็ตนั้นขึ้นมา ถ้าเครื่องแทปเล็ตนั้นเปิดอยู่แล้ว ท่านควรจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าหากเครื่องไม่เปิดขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2.
  2. ให้ทำกระบวนการซอฟต์รีเซ็ตโดยใช้ปลายของคลิปหนีบกระดาษ (หรือวัตถุที่มีขนาดใกล้เคียงกัน) และทำการปุ่ม Reset เบา ๆ
   /vaio/attachments/Tablet/476119/2.png

   

  ที่จุดนี้ ถ้าเครื่องแทปเล็ตนั้นยังคงหยุดค้างหรือไม่ตอบสนอง ท่านจะจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำขั้นตอนบังคับให้มีการรีเซ็ตข้อมูลภายนอก (External Data Reset)


  ข้อสำคัญ: น่าเสียดายเนื่องจาก จะเป็นการรีเซ็ตไปเป็นสภาวะที่เริ่มซื้อในตอนแรก ข้อมูลและการปรับตั้งทั้งหมดจึงจะถูกลบออกไปจากเครื่องแทปเล็ตนั้น

  1. ให้กดค้างที่ปุ่ม Power
   https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/Tablet/476119/3a.png 
  2. ที่พร็อมพ์ของ Power off ให้แตะที่ OK.

   ข้อสำคัญ: เครื่องแทปเล็ตนั้นจะไม่สามารถหยุดนิ่งไป และดำเนินการนี้ได้สำเร็จ เครื่องจะต้องปิดอย่างสมบูรณ์เท่านั้น
  3. ด้วยสภาวะที่เครื่องแทปเล็ตนั้นมีการปิดที่สมบูรณ์แล้ว ให้กดค้างที่ปุ่ม Volume Up (+) และในขณะที่กดปุ่มนั้นค้างไว้อยู่ ให้กดค้างที่ปุ่ม Power ไว้เป็นเวลาหลาย ๆ วินาที
    
  4. เมื่อมีโลโก้ของ Sony แสดงขึ้นมา ให้ปล่อยจากปุ่ม Power

   หมายเหตุ: ทำการกดที่ปุ่ม Volume Up (+) ค้างไว้จนกระทั่งหน้าจอของ Android system recovery แสดงขึ้นมา เมื่อหน้าจอแสดงขึ้นมาให้ปล่อยจากการกดปุ่ม Volume Up (+) นั้น
  5. ในหน้าจอ Android system recovery ให้ใช้ปุ่ม Volume Down (-) ทำการไฮไลต์ที่ตัวเลือก Reset to factory settings 
    
  6. ทำการกดปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว
  7. ใน Reset to factory settings: ให้ตรวจสอบหน้าจอรีเซ็ต โดยใช้ปุ่ม Volume Down (-) ทำการไฮไลต์ที่ Yes -- delete all user data option.
    
  8. ทำการกดที่ปุ่ม Power อย่างรวดเร็ว

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังแสดงข้างต้น ควรจะสามารถแก้ปัญหาของท่านได้ ถ้าท่านได้ทำตามขั้นตอนครบหมดแล้วและปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะจำเป็นต้องได้รับการตรวจซ่อม ให้ติดต่อกับศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ของท่าน