หมายเลข ID หัวข้อ : S500053312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2012

มาตรฐานการวัด JEITA A คืออะไร ?

มาตรฐานการวัด JEITA A คืออะไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

JEITA A ย่อมาจาก Japan Information Technology Association (Ver 1.0)

มาตรฐานการวัด JEITA A มีการวัดอยู่บนสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1. วอลลุ่มควบคุมเสียง (Volume Control): Mute

2. ปิด Wireless LAN Switch.

3. ปิด Windows automatic updates

 

แผนการจัดการกำลังงาน (Power Plan)

- ไปที่ Control Panel -> Sytem and Security -> Power Options

เลือกที่ Power Saver

ไปที่ Change plan settings -> เปลี่ยน advanced power settings -> On battery

[Dim the display] : [Never]

[Turn off the display] : [Never]

[Put the computer to sleep] : [Never]

 

ไปที่ Change plan settings -> เปลี่ยน advanced power settings

[Sleep]-[Sleep after Plugged in]: Never.
[Sleep]-[Hibernate after Plugged in]: Never.
[Battery]-[Critical battery level]-[On battery] : 1%
[Battery]-[Low battery action.] : Do nothing

 

JEITA Measuring Method A:
ความสว่างของหน้าจอแสดงผล (Display Brightness)
เปลี่ยนระดับความสว่างไปเป็น 3 ด้วยคีย์ Fn & F5 หรือ F6