หมายเลข ID หัวข้อ : S500053312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2012

มาตรฐานการวัด JEITA A คืออะไร ?

มาตรฐานการวัด JEITA A คืออะไร ?

  JEITA A ย่อมาจาก Japan Information Technology Association (Ver 1.0)

  มาตรฐานการวัด JEITA A มีการวัดอยู่บนสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  1. วอลลุ่มควบคุมเสียง (Volume Control): Mute

  2. ปิด Wireless LAN Switch.

  3. ปิด Windows automatic updates

   

  แผนการจัดการกำลังงาน (Power Plan)

  - ไปที่ Control Panel -> Sytem and Security -> Power Options

  เลือกที่ Power Saver

  ไปที่ Change plan settings -> เปลี่ยน advanced power settings -> On battery

  [Dim the display] : [Never]

  [Turn off the display] : [Never]

  [Put the computer to sleep] : [Never]

   

  ไปที่ Change plan settings -> เปลี่ยน advanced power settings

  [Sleep]-[Sleep after Plugged in]: Never.
  [Sleep]-[Hibernate after Plugged in]: Never.
  [Battery]-[Critical battery level]-[On battery] : 1%
  [Battery]-[Low battery action.] : Do nothing

   

  JEITA Measuring Method A:
  ความสว่างของหน้าจอแสดงผล (Display Brightness)
  เปลี่ยนระดับความสว่างไปเป็น 3 ด้วยคีย์ Fn & F5 หรือ F6