หมายเลข ID หัวข้อ : S500052742 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2011

วิธีเปิดใช้งานฟังค์ชั่น Quick Web Access

วิธีเปิดใช้งานฟังค์ชั่น Quick Web Access

  หมายเหตุ: 

  • เพื่อที่จะให้สามารถเปิดใช้งานฟังค์ชั่น Quick Web Access เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้อง ปิดเครื่อง ก่อน
  • ฟังค์ชั่น Quick Web Access จะไม่ทำงานถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในโหมด Hibernate หรือ Sleep

   

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังค์ชั่น Quick Web Access :

  1. กดที่ปุ่ม WEB บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. จะมีตัวช่วย Initial Setup แสดงขึ้นมา ทำตามคำสั่งบนหน้าจอนั้น
  3. เมื่อท่านได้ทำการ Initial Setup เสร็จแล้ว จะมีการเปิด web browser ที่ใช้โดยฟังค์ชั่น Quick Web Access จะได้รับการเปิดขึ้นมาเมื่อท่านกดที่ปุ่ม WEB