หมายเลข ID หัวข้อ : S500050475 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011

วิธีการแบ็คอัพข้อมูลใน Windows 7

การแบ็คอัพข้อมูลใน Windows 7

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

1. เชื่อมต่อไดร์ฟภายนอก หรือใส่แผ่นดิสก์ที่สามารถเขียนได้เข้าไป แล้วคลิกที่ Start และคลิกที่ Control Panel.
หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้ไดร์ฟภายนอกในระหว่างการแบ็คอัพ สำหรับตัวจัดเก็บที่มีความจุมากกว่า 
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
2. ใน Control Panel ใต้ System and Security ให้คลิกที่ Backup your computer.
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
3. ใน Backup and Restore คลิกที่ Set up backup.
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
4. เลือกไดร์ฟเพื่อทำการแบ็คอัพข้อมูล (ไดร์ฟภายนอก/แผ่นที่สามารถเขียนได้) และคลิกที่ Next.
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
5. เลือกที่ Let me choose to manually select the Data for backup.
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
6. ดำเนินการต่อ เพื่อเลือกข้อมูลสภหรับแบ็คอัพ แล้วคลิกที่ Next.
หมายเหตุ: ถ้า Include a system image of drives ถูกเลือกไว้ ให้ทำการยกเลิกการเลือกนั้นเสีย 
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
7. หน้าต่างยืนยันสำหรับแสดงข้อมูลที่จะแบ็คอัพจะปรากฎขึ้นมา ให้คลิกที่ Save settings and run backup เพื่อดำเนินการต่อ
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png
8. คลิกที่ Close เมื่อแบ็คอัพสำเร็จแล้ว
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401994/pic1.png