หมายเลข ID หัวข้อ : S500049680 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011

อะไรคือมาตรฐานการตรวจสอบ JEITA A?

อะไรคือ มาตรฐานการตรวจสอบ JEITA A?

  JEITA A เริ่มมาจาก Japan Electronic Information Technology Association (Ver 1.0)
  มาตรฐานการตรวจสอบ JEITA A อยู่บนเงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. กำหนด Screen saver เป็น None
  2. กำหนด Volume control เป็น Mute
  3. กำหนด long battery life wallpaper ใน VAIO Control Center
  4. Switch off ไปยังสวิทซ์ Wireless LAN
  5. Turn off ไปยัง Windows automatic updates
  6. การ initial ค่าที่กำหนดของ McAfee Security Center เสร็จสมบูรณ์
  7. ปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  8. กำหนดสิ่งต่อไปนี้ใน VAIO Control Center:
  - แสดงภาพบนจอ
  - ปรับค่าความสว่างอัตโนมัติ
  ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ -> disable
  - การจัดการพลังงาน
  - ตัวเลือกในการใช้พลังงาน
  เข้าสู่โหมด Hibernate โดยอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ -> disable
  - Security
  - กำหนดการป้องกัน Hard Disk Drive
  สั่งป้องกัน hard disk drive -> disable
  9. กำหนดค่าต่อไปนี้ใน Intel Graphics and Media Control Panel:
  - คลิกขวาบน desktop (เฉพาะรุ่น Intel Graphics เท่านั้น) -> Power -> Power Feature
  - Graphics Power Plan Settings -> On Battery
  - Display Power Saving Technology -> disable

  การกำหนดค่าปกติใน Control Panel -> Power Options
  - Power Plan
  Select Power saver
  Go to Change plan settings -> Change advanced power settings:

  - Advanced settings tab
  1. Sleep ภายหลัง -> [0]
  2. Hibernate ภายหลัง -> [0]
  3. Dim display ภายหลัง -> [0]
  4. ปิดการแสดงบนจอภาพ ภายหลัง -> [0]
  5. เตือนแบตเตอรี่ต่ำ -> [0]
  - VAIO Power Management tab
  1. CD/DVD/BD drive -> Running on battery -> Auto off

  วิธีการตรวจสอบ JEITA :
  ความสว่างของจอภาพ
  การเปลี่ยนระดับความสว่าง เป็น 13% - Control Panel -> Power Options -> Change plan settings -> Change advanced power settings -> Display Brightness