หมายเลข ID หัวข้อ : S500047632 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011

จะเปิดใช้ฟังค์ชั่น Parental Controls อย่างไร ?

การเปิดใช้ฟังค์ชั่น Parental Controls

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Start แล้วคลิกที่ Control Panel
2. ในหน้าต่าง Control Panel คลิก User Accounts and Family Safety
3. ในหน้าต่าง User Accounts and Family Safety คลิก Parental Controls.

    หมายเหตุ: เพื่อให้การทำงานของ Parental Controls มีประสิทธิภาพ บัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินทั้งหมดควรจะมีการกำหนดรหัสผ่าน ซึ่งตราบใดที่บัญชีของแอดมินไม่มีรหัสผ่าน จะเปิดช่องให้ผู้ใช้อื่นสามารถจะเลี่ยงหรือ ทำการปิดการทำงานของ Parental Controls ได้
4. ในหน้าต่าง Parental Controls คลิกที่ บัญชีผู้ใช้งาน ที่คุณต้องการจะใช้ Parental Controls ทำการควบคุม

    หมายเหตุ: Parental Controls ไม่สามารถที่จะใช้กับบัญชีของ Guestได้ และเนื่องจากผู้ใช้สามารถที่จะใช้บัญชีของ Guest นี้ทำการเลี่ยงการควบคุมของ Parental Controls ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Guest เมื่อมีการใช้ Parental Controls กับบัญชีผู้ใช้อื่น 5. ในหน้าต่าง User Controls ที่อยู่ใน Parental Controls คลิกเพื่อเลือก On enforce current settings

    หมายเหตุ:
       เมื่อมีการเปิดใช้งาน ฟังค์ชั่น Parental Controls นี้สามารถที่จะใช้จำกัดเวลาที่เด็กและผู้ใช้อื่นสามารถจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ชนิดของเกมส์ที่พวกเข้าสามารถจะเล่น เว็บไซต์ที่พวกเขาสามารถจะเข้าไปดู และโปรแกรมที่พวกเขาสามารถเรียกใช้งานได้
       * เมื่อมีการตั้งฟังค์ชั่น Parental Controls ให้ทำงาน จะมีการเก็บบันทึกรายงานการใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย