หมายเลข ID หัวข้อ : 00231341 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

จะแก้ปัญหาได้อย่างไร ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน?

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

  แต่ละขั้นตอนของด้านล่างนี้ จะใช้แทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับอาการนี้
  1. อยู่ห่างจากตัวเครื่องมากเกินไป
   ให้ขยับตัวรีโมทคอมมานเดอร์เข้าไปใกล้ตัวเซนเซอร์รีโมทของระบบให้มากขึ้น เพื่อสั่งงานจากระยะไกล
  2. มีวัตถุกีดขวางที่ด้านหน้าของตัวเซนเซอร์รีโมท
   ให้นำวัตถุกีดขวางที่ปิดตัวเซนเซอร์รีโมทนั้นออกไป
  3. แบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอมมานเดอร์หมดกำลังไฟแล้ว
   ให้เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่อันใหม่
  4. มีแสงจ้าอยู่ใกล้กับตัวเซนเซอร์รีโมท(เช่นแสงอาทิตย์ที่ส่องโดนตรงๆ หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ของหลอดไฟที่มีความถี่สูง)
   ไม่วางระบบไว้ใกล้กับแหล่งกำเนิดแสงที่มีความสว่างมาก
  5. ตัวเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่
   เมื่อตัวเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ ท่านจะไม่สามารถเปิดเครื่องนี้ขึ้นมาได้ด้วยรีโมทคอนโทรล กรุณาเปิดขึ้นมาด้วยตัวท่านเอง ให้ใช้รีโมทคอนโทรลหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาได้แล้ว