หมายเลข ID หัวข้อ : 00200041 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2018

จะแก้ปัญหาถ้าหากไม่สามารถเซ็ตอัปการเชื่อมต่อเครือข่ายจากวิธีการ WPS PIN ได้อย่างไร?

ไม่สามารถเซ็ตอัปการเชื่อมต่อเครือข่ายจากวิธีการ WPS PIN ได้.

  กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
   

  • ท่านพบกับการหมดเวลา(timeout), กรุณาลองทำอีกครั้งด้วยขั้นตอนเดิม.
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารหัส PIN นั้นถูกต้องดีแล้ว.
  • ถ้าหากระบบรักษาความปลอดภัยของแอคเซสพอยต์เป็นแบบ WEP, การเชื่อมต่อโดย WPS จะทำไม่ได้. ให้ลองใช้วิธีการสะแกนแอคเซสพอยต์ดู.
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอคเซสพอยต์นั้นอยู่ใกล้กับลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้.
  • เนื่องจากลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้ จะใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 2.4GHz ที่มีการใช้งานโดย Bluetooth, เตาไมโครเวฟ และโทรศัพท์บ้านดิจิตอลไร้สาย, อาจจะเชื่อมต่อกันไม่ได้เนื่องมาจากการรบกวน. ให้แยกตัวเครื่องที่รบกวนออกไปหรือปิดเครื่องนั้นลงไปก่อน.

   

   

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่ืมือการใช้งานของแอคเซสพอยต์นั้น.