หมายเลข ID หัวข้อ : 00200047 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

ทำไมถึงมี xxx" แสดงขึ้นมาเมื่อทำการตั้งค่า Date & Time?"

    xxx แสดงขึ้นมาเมื่อการตั้งค่า Date & Time.
    Clock, Alarm หรือ Time Zone ใช้กับลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้.
    ให้ไปที่ Date & Time ของ D-Sappli หลังการตั้งค่าของลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้ เสร็จสิ้นแล้ว.