หมายเลข ID หัวข้อ : 00200043 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

ทำไมถึงมี xxx" แสดงเมื่อตั้งค่า Radio Preset Station?"

    "xxx" จะแสดงขึ้นมาเมื่อการตั้งค่า Radio Preset Station.
    อยู่ในช่วงการตั้งค่าสถานีวิทยุไว้ในหน่วยความจำ (Radio preset) กรุณารอสักระยะ.
    ไปที่ Radio Preset Station ของ D-Sappli หลังการตั้งค่าสถานีของลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้ สิ้นสุดลง.