หมายเลข ID หัวข้อ : 00200045 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2018

จะดาวน์โหลด D-Sappli ได้อย่างไร?

Download D-Sappli.

  D-Sappli จะมีให้ใน Apple App Store.
  เมื่อท่านดาวน์โหลดด้วย iTunes, ให้ค้นหา D-Sappli ที่ Apple App Store.
  เมื่อท่านดาวน์โหลดด้วย iPod touch/iPhone/iPad, กรุณาทำตาม (1) หรือ (2) ด้านล่างนี้.

  (1) ค้นหา D-Sappli ที่ Apple App Store.
  (2) เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้.
  จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ท่านดาวน์โหลด App , จากนั้นให้ทำตามคำสั่ง.

  สำหรับการดาวน์โหลด App ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ iPod touch/iPhone/iPad.

  หมายเหตุ: ข้อสอบถามใด ๆ ในการดาวน์โหลด D-Sappli, กรุณาอ้างอิงกับหน้า สนับสนุนของ Apple .