หมายเลข ID หัวข้อ : 00200045 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2018

จะดาวน์โหลด D-Sappli ได้อย่างไร?

Download D-Sappli.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

D-Sappli จะมีให้ใน Apple App Store.
เมื่อท่านดาวน์โหลดด้วย iTunes, ให้ค้นหา D-Sappli ที่ Apple App Store.
เมื่อท่านดาวน์โหลดด้วย iPod touch/iPhone/iPad, กรุณาทำตาม (1) หรือ (2) ด้านล่างนี้.

(1) ค้นหา D-Sappli ที่ Apple App Store.
(2) เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงที่รองรับ D-Sappli ได้.
จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ท่านดาวน์โหลด App , จากนั้นให้ทำตามคำสั่ง.

สำหรับการดาวน์โหลด App ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ iPod touch/iPhone/iPad.

หมายเหตุ: ข้อสอบถามใด ๆ ในการดาวน์โหลด D-Sappli, กรุณาอ้างอิงกับหน้า สนับสนุนของ Apple .