หมายเลข ID หัวข้อ : 00200165 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

D-Sappli คืออะไร?

เกี่ยวกับ D-Sappli.

  D-Sappli เป็นแอปพลิเคชันฟรี ที่มีฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลา ฯลฯ. ใช้กับ iPod touch/iPhone/iPad.

  ท่านสามารถจะเล่นเพลงที่ท่านชอบในเวลาที่ท่านต้องการได้.
  นอกจากนี้, ยังรองรับฟังก์ชันต่าง ๆ ของลำโพง Sony Dock ที่รองรับ D-Sappli ได้ด้วย.

  ท่านสามารถดาวน์โหลด D-Sappli ได้จาก iPod touch/iPhone/iPad หรือ iTunes ได้ฟรี.

  สำหรับ iPod touch/iPhone/iPad รุ่นที่รองรับ D-Sappli ได้, กรุณาคลิกที่นี่.
  สำหรับลำโพง Sony Dock รุ่นที่รองรับ D-Sappli ได้, กรุณาคลิก ที่นี่.