หมายเลข ID หัวข้อ : 00200167 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ลำโพง Sony Dock แบบใดที่สามารถรองรับ D-Sappli ได้?

ลำโพง Sony Dock ที่สามารถรองรับ D-Sappli ได้.

   

   

  ลำโพง Sony Dock รุ่นต่อไปนี้จะรองรับ D-Sappli ได้(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2012):
  .ใช้ร่วมกับ iPod touch/iPhone
  SRS-GV20iP
  SRS-GM7iP
  RDP-M15iP
  ICF-CS15iP
  ICF-DS15iP
  RDP-V20iP
  RDP-X30iP
  RDP-M7iP
  ZS-S3iP

  ใช้ร่วมกับ iPod touch/iPhone/iPad
  RDP-X500iP
  RDP-XF300iP
  RDP-X280iP
  RDP-XA700iP
  RDP-XA900iP
  RDP-X200iP