หมายเลข ID หัวข้อ : 00200167 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ลำโพง Sony Dock แบบใดที่สามารถรองรับ D-Sappli ได้?

ลำโพง Sony Dock ที่สามารถรองรับ D-Sappli ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 

 

ลำโพง Sony Dock รุ่นต่อไปนี้จะรองรับ D-Sappli ได้(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2012):
.ใช้ร่วมกับ iPod touch/iPhone
SRS-GV20iP
SRS-GM7iP
RDP-M15iP
ICF-CS15iP
ICF-DS15iP
RDP-V20iP
RDP-X30iP
RDP-M7iP
ZS-S3iP

ใช้ร่วมกับ iPod touch/iPhone/iPad
RDP-X500iP
RDP-XF300iP
RDP-X280iP
RDP-XA700iP
RDP-XA900iP
RDP-X200iP