หมายเลข ID หัวข้อ : 00200169 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

อุปกรณ์ iOS ใดบ้างที่รองรับ D-Sappli ได้?

อุปกรณ์ iOS สามารถรองรับ D-Sappli ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 

 

เครื่องรุ่นต่อไปนี้ รองรับ D-Sappli ได้ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2012): 
iPod touch
iPod touch (4th generation)
iPod touch (3rd generation)
iPod touch (2nd generation)

iPhone
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

iPad
iPad2
iPad