หมายเลข ID หัวข้อ : 00200169 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

อุปกรณ์ iOS ใดบ้างที่รองรับ D-Sappli ได้?

อุปกรณ์ iOS สามารถรองรับ D-Sappli ได้.

   

   

  เครื่องรุ่นต่อไปนี้ รองรับ D-Sappli ได้ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2012): 
  iPod touch
  iPod touch (4th generation)
  iPod touch (3rd generation)
  iPod touch (2nd generation)

  iPhone
  iPhone 4S
  iPhone 4
  iPhone 3GS
  iPhone 3G

  iPad
  iPad2
  iPad