หมายเลข ID หัวข้อ : 00200171 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

จะมีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างไร ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาจากหูฟังเฮดเมาท์ยูนิต เมื่อชุดโปรเซสเซอร์เชื่อมต่อเข้ากับภาพขยาย AV(เครื่องรับ) หรือระบบโฮมเธียเตอร์?

ไม่มีเสียงออกมาจากหูฟังเฮดเมาท์ยูนิต เมื่อชุดโปรเซสเซอร์เชื่อมต่อเข้ากับภาพขยาย AV(เครื่องรับ) หรือระบบโฮมเธียเตอร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาตรวจเช็คกับสิ่งต่อไปนี้.
 

  • ตรวจสอบดูว่าภาคขยาย AV (เครื่องรับ) หรือระบบโฮมเธียเตอร์มีการตั้งค่าให้ส่งสัญญาณเสียงไปที่ชุดเฮดเมาท์หรือไม่.
  • ตรวจสอบดูว่าสัญญาณออดิโออินพุท มีการรองรับได้โดยระบบหรือไม่.
  • ตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องเล่น, ภาคขยาย AV (เครื่องรับ), หรือระบบโฮมเธียเตอร์ เพื่อให้มีออดิโอเอาท์พุทในฟอร์แมท Linear PCM (ได้ถึง 5.1 แชลแนล, 32/44.1/48 kHz, 16/20/24-บิต).