หมายเลข ID หัวข้อ : 00200175 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

จะแก้ปัญหาได้อย่างไร เมื่อเครื่องเล่นแบบพกพาไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์?

เครื่องเล่น แบบพกพาไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากมี New Hardware Wizard แสดงขึ้นมาและให้ใส่ตำแหน่งของตัวไดร์ฟเวอร์ ใช้ชี้ไปที่ไดเรกตอรี่ต่อไปนี้: C:/WINDOWS/INF.
  • เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง, เครื่องเล่น Walkman® ของท่่านจะต้องได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นอุปกรณ์ Media Transfer Protocol (MTP) . ถ้าหากเครื่องเล่นแบบพกพานั้นเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการติดตั้ง Windows Media® Player เวอร์ชัน 10 หรือที่ใหม่กว่า, เครื่องเล่นจะได้รับการรองรับเป็นอุปกรณ์ Mass Storage Class (MSC) และจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง. ในกรณีนี้ มีวิธีการอื่นที่แตกต่าง ให้เพื่อใช้แก้ไขปัญหานี้.
  • สำหรับบางรุ่น, เมื่อท่านใช้เครื่องเล่นแบบพกพานี้เป็นครั้งแรก, ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน, หรือ แบตเตอรี่หมดกำลังลงไป, อาจจะใช้เวลาถึง 5 นาที ในการรองรับ หรือ เริ่มต้นการชาร์จไฟ. ในเครื่องรุ่นที่มีหน้าจอ บนหน้าจอจะยังคงว่างเปล่า. ถ้าหากเครื่องเล่นแบบพกพานี้ไม่ได้รับการรองรับ หรือไม่เริ่มต้นทำการชาร์จไฟหลังจากที่รอไปแล้ว 5 นาที, ให้ทำการรีเซ็ตเครื่องเล่นนั้นโดยการกดที่ปุ่ม รีเซ็ต.

  หมายเหตุ: แต่ถ้าไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ท่านใช้เครื่องเล่นของท่าน และตัวเครื่องก็ได้มีการทำงานอย่างถูกต้องมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลัก ๆ (เช่น การกู้คืนสภาพระบบปฏิบัติการ หรือ เปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟ ), ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. ตรวจเช็คดูพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในตัวเครื่องเล่น โดยใช้ Windows Media Player หรือ My Computer.
  2. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  4. ตรวจเช็คดูสาย USB ว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับทั้งของเครื่องเล่นและเครื่องคอมพิวเตอร์.
  5. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  6. ถ้าหากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับ USB hub, ให้ปลดออกและเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยสาย USB เฉพาะ.
  7. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  8. ถ้าหากเครื่องเล่นนั้นยังไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อ USB ออกไปและทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
  9. หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมา ให้เชื่อมต่อเฉพาะเครื่องเล่น Walkman และทดสอบการเชื่อมต่อดูอีกครั้ง.
  10. ถ้าหากเครื่องเล่นนั้นยังคงไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองใช้พอร์ต USB อันอื่นดู.
  11. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  12. ในเมนูของ Common settings ของเครื่องเล่น, ให้ทำการฟอร์แมทเครื่องเล่นโดยใช้ ตัวยูติลิตี้ Format ในเครื่อง.
  13. ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อนี้อีกครั้ง.
  14. ตรวจสอบดูระบบปฏิบัติการปัจจุบัน. ถ้าหากเป็นระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดมา ให้ติดต่อกับผู้ผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สำหรับไดร์ฟเวอร์ที่อัปเดตแล้ว สำหรับระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดของเครื่องนั้น.
  15. ถ้าหากท่านใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP, ต้องมั่นใจว่า ท่านได้ใช้ Service Pack 2 (SP2) หรือที่ใหม่กว่าอยู่ด้วย.
  16. ถ้าหากท่านไม่มี service pack อันล่าสุด, ให้ทดสอบสถานะการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากที่ได้ติดตั้งเข้าไป.
  17. ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถโอนถ่ายเพลงไปให้กับเครื่องเล่นของท่านได้และยังไม่ได้ยกเลิกการติดตั้ง และติดตั้งไดร์ฟเวอร์เข้าไปใหม่ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องเล่นนั้นได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ MTP หรือไม่.