หมายเลข ID หัวข้อ : 00202145 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

รายละเอียดสเปค/ปัญหา/การใช้งาน แบตเตอรี่

รายละเอียดสเปค/ปัญหา/การใช้งาน แบตเตอรี่

  >>รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
  เกี่ยวกับอายุของแบตเตอรี่ และปริมาณไฟที่แสดงใน Battery Scope

  อะไรทำให้แบตเตอรี่หมดอายุลงไป?

  จะทำอะไรได้บ้างถ้าหากความจุของแบตเตอรี่เต็ม แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเริ่มทำงานได้เมื่อใช้เฉพาะแบตเตอรี่?

  ทำไมสถานะการชาร์จไฟของแบตเตอรี่เป็น 100% charging เมื่อการชาร์จไฟเสร็จสิ้น?

  จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีกล่องไดอะล็อก Note แสดงขึ้นมาว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้หรือชาร์จไฟได้แสดงขึ้นมา?

  จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากเวลาการใช้งานได้จริงของแบตเตอรี่สั้นกว่าที่แสดงในแคตาล็อกของตัวสินค้า?