หมายเลข ID หัวข้อ : 00197417 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

มีวิธีการตั้งขนาดของหน่วยความจำเสมือนใน Windows XP ได้อย่างไร ?

การตั้งค่าขนาดของหน่วยความจำเสมือนใน Windows XP.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อจะทำการตั้งค่าของหน่วยความจำเสมือน กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

หมายเหตุ:
การตั้งค่าของข้อมูลที่จำเป็น จะแปรผันไปตามซอตฟ์แวร์ที่ใช้.
กรุณาตั้งค่าหลังทำการตรวจเช็คสภาวะการทำงานและการปรับตั้งที่แนะนำของซอฟต์แวร์นั้น ๆ แล้ว.
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Control Panel.

 2. คลิกที่ Performance and Maintenance.

 3. คลิกที่ System.

 4. คลิกที่ Advanced และคลิกที่ Settings ในส่วนของ Performance .

 5. คลิกที่ Advanced, และคลิกที่ Change ใน Virtual Memory.

 6. ในส่วนของ Drive , ให้เลือกไดร์ฟที่ Windows ติดตั้งอยู่(โดยทั่วไปจะเป็น Drive C).

 7. ตรวจเช็คดู Custom size ในแถบของ Paging file size for selected drive ป้อนจำนวนที่ต้องการใน Initial size และ Maximum size, และจากนั้นให้คลิกที่ Set.



  อ้างอิง

  การตั้งค่าที่แนะนำของ Paging File Size.
  • ขนาดเริ่มต้นให้มากกว่า 1.5 เท่าของหน่วยความจำทั้งหมด.
  • ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของขนาดเริ่มต้น.
  เพื่อที่จะทำการตั้งค่าหน่วยความจำของ 256 MB.
  • ขนาดเริ่มต้นให้มากกว่า "256*1.5=384MB".
  • ขนาดสูงสุดต้องมากกว่า "384*3= 1152MB".

  นอกจากนี้, เมื่อการตั้งค่าขนาดของ ขนาดเริ่มต้น และ ขนาดสูงสุด เท่ากัน ระบบจะทำงานได้ในสภาวะที่ดีที่สุด .

   

 8. คลิกที่ OK.

 9. คลิกที่ OK ใน Performance Options, และจากนั้นให้คลิกที่ OK ใน System properties.

 10. รีสตาร์ท Windows.

- หมายเหตุ -
pagefile.sys ใน Windows XP, ปกติจะเรียกว่า Page File, ซึ่งเป็นที่จัดเก็บของหน่วยความจำเสมือน. ซึ่งเป็นสิ่งที่ Windows ใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เพื่อจำลองเป็น RAM ในระบบ.
กรุณาอ้างอิงกับข้อมูลสนับสนุนทางด้านเทคนิคจาก Microsoft.
หมายเลข ID หัวข้อ308417
ทบทวนครั้งล่าสุด2006/05/24
เรื่องวิธีการตั้งค่าตัวเลือกสมรรถนะใน Windows XP
ลิ้งค์http://support.microsoft.com/kb/308417/en-us