หมายเลข ID หัวข้อ : 00270433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2021

มีฟิล์มป้องกันบนหน้าจอ Android TV™ หรือไม่และถ้ามีจะนำออกได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

    ไม่มีฟิล์มป้องกันบนผิวหน้าจอทีวี ห้ามนำวัสดุผิวหน้าออกจากมุมหรือด้านข้างของแผงพาเนล