หมายเลข ID หัวข้อ : 00270400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2021

ในระหว่างที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เสียงของฉันมีการขาดตอนในระหว่างที่ใช้โทรศัพท์ (WF-C500)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ ถ้าหากฟังก์ชันลดเสียงรบกวนของแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของท่านเปิดอยู่ ปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้ถ้าหากท่านปิดฟังก์ชันนั้น

    หมายเหตุ: ชื่อของฟังก์ชันลดเสียงรบกวนจะขึ้นอยู่กับ แอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่ท่านกำลังใช้อยู่