หมายเลข ID หัวข้อ : 00269360 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

การยุติการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีสำหรับบางรุ่น

    รุ่นเครื่องของทีวี BRAVIA

    การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 มกราคม 2567 (รุ่นที่จำหน่ายในไต้หวันและฮ่องกงเท่านั้น)

    การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีจะยุติลงในวันที่ 29 กันยายน 2566

    การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวียุติลงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564