หมายเลข ID หัวข้อ : 00268585 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2022พิมพ์

บริการรับ-ส่งซ่อม กล้องและเลนส์

  เงื่อนไขการขอรับบริการ สามารถให้บริการทั้งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในและนอกเงื่อนไขระยะเวลาการรับประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งซ่อมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร 02-715-6100 หรือ Line ID : @sonythai พร้อมแจ้งขอใช้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม โดยระบุข้อมูล

  • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Line ID
  • ที่อยู่ในการรับ-ส่งสินค้า
  • รุ่นและหมายเลขเครื่องของสินค้า
  • อาการเสียของเครื่อง

  บริการนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกล้องฟูลเฟรม G เลนส์ และ GM เลนส์

  • กล้องรุ่น ILCE-1, ILCE-7 Series, ILCE-9 Series
  • G เลนส์ และ GM เลนส์ ตรวจสอบรุ่นที่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ ที่นี่

            บริการนี้จำกัดจำนวนการขอรับบริการไม่เกิน 2 ชิ้น (รวมทุกประเภท) ต่อครั้ง

  อัตราค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง

  • เครื่องอยู่ในระยะเวลาการรับประกันจากโซนี่ ไม่เสียค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง
  • เครื่องอยู่นอกระยะเวลากการรับประกันจากโซนี่ มีค่าใช้จ่าย 450 บาท/เครื่อง  (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับการให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร)

  ค่าบริการซ่อม

  • สำหรับเครื่องหมดประกันและเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อม  ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าอะไหล่ (ถ้ามี) และ ค่าบริการรับ-ส่งเครื่อง
  • ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กับอาการเสียของผลิตภัณฑ์ที่ช่างตรวจพบและความพร้อมของอะไหล่ที่ศูนย์บริการ ณ ขณะนั้น

  ระยะเวลาการให้บริการ

  • ให้บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565