ความรู้พื้นฐาน → การปรับการปรับสมดุลแสงสีขาว (White Balance)

  การปรับการปรับสมดุลแสงสีขาว (White Balance)

  การปรับสมดุลแสงสีขาว (White Balance) เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สิ่งที่เป็นสีขาวดูออกมาเป็นสีขาวในภาพถ่ายโดยการชดเชยอิทธิพลของสีของแสงในสภาวะแวดล้อมการถ่ายภาพนั้น
  แสงที่แตกต่างกันมีสีและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง, แสงไฟหลอดไส้จะมีสีที่ออกไปทางสีเหลือง และแสงแดดในวันที่มีเมฆจะออกมาไปทางสีน้ำเงิน ตาของมนุษย์จะสามารถชดเชย อัตโนมัติกับอิทธิพลนี้ ตามแนวคิดที่ว่า "วัตถุสีขาวจะต้องเห็นเป็นสีขาว” อย่างไรก็ตาม ในภาพถ่ายกล้องจะสร้างสีขึ้นมาใหม่ตามที่ถ่ายได้ ผลที่ได้, ขึ้นกับแสงไฟรอบข้าง, สีขาวอาจจะดูเห็นเป็นสีออกไปทางเหลืองหรือสีที่ออกไปทางสีน้ำเงินในภาพถ่าย, เทียบกับภาพจริงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

  ในภาพถ่าย [1], จานสีขาวจะเห็นว่าออกไปทางสีเหลืองเนื่องจากแสงไฟจากหลอดไฟแบบไส้ ในขณะที่, ภาพถ่าย [2] จะออกไปทางสีน้ำเงินเนื่องจากแสงอาทิตย์
  ฟังก์ชันปรับสมดุลแสงสีขาวเดิมจะใช้ในการปรับมาตรฐานของ ความขาว (whiteness) ในกล้อง เพื่อแก้ไข การแสดงสี (color casting) แบบนี้ที่เกิดจากสีของแสง นอกจากนี้ การสร้างความขาวขึ้นมาของฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชันปรับสมดุลแสงสีขาวในกล้องดิจิทัลมีการใช้เพิ่มมากขึ้นเป็นตัวกรองสีเพื่อปรับโทนสีด้วย

  ภาพถ่าย

  [1] [2]

  การปรับสมดุลสีขาวแบบออโต้ (Auto white balance) (AWB)

  กล้องที่มีฟังก์ชัน การปรับสมดุลสีขาวแบบออโต้ (Auto white balance) (AWB) ที่จะทำการปรับสมดุลแสงสีขาวโดย อัตโนมัติตามฉากที่จำแนกได้ เนื่องจากฟังก์ชันปรับสมดุลแสงสีขาวของกล้องตั้งไว้เป็น AWB โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันจะทำการปรับสีของภาพถ่ายโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติในฉากต่าง ๆ สำหรับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว หรือในสภาวะที่มีแสงปะปนกัน เมื่อท่านไม่ทราบว่าการตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาวใดที่เหมาะสม ขอแนะนำให้ท่านเริ่มต้นด้วย AWB

  การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาว

  นอกจาก AWB, ยังมีการตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาวหลายอันที่เหมาะสมกับฉากต่าง ๆ จะมีการตั้งไว้ให้ล่วงหน้าในกล้อง ถ้าหากท่านพบกับความยุ่งยากกับสีที่คาดหวังกับ AWB, หรือท่านต้องการจะปรับโทนสีตามค่ากำหนดของท่าน จะสามารถเลือกการตั้งค่าปรับ สมดุลแสงสีขาวที่ต้องการได้เอง

  ภาพประกอบ

  ดังที่แสดงในภาพข้างต้น, จะมีการตั้งค่าล่วงหน้าของการตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาว 10 แบบ รวมทั้ง AWB ให้ในกล้อง ภาพถ่ายต่อไปนี้แสดงความแตกต่างของสีที่ใช้การตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาวแตกต่างกัน

  ภาพถ่าย

  AWB แสงแดด (Daylight) บังแดด (Shade) มีเมฆ (Cloudy)

  ภาพถ่ายแมวนี้เป็นการถ่ายในวันที่เมฆมาก ด้วย AWB และ มีเมฆ (Cloudy), สีจะออกมาเป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงกับสีที่แท้จริง เปรียบเทียบกัน ภาพถ่ายจะออกไปทางสีน้ำเงินกับ แสงแดด (Daylight), และออกไปทางสีเหลืองมากขึ้นกับ บังแดด (Shade)

  ภาพถ่าย

  AWB หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent): Warm White (-1) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent): Cool White (0)

  ภาพถ่าย

  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent): Day White (+1) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent): Daylight (+2)

  ตอนนี้, ลองมาเปรียบเทียบภาพถ่ายด้านบนกัน อันนี้, AWB ให้ภาพจริงออกมาค่อนข้างดี แต่ภาพโดยรวมออกมาเป็นสีเขียวเล็กน้อย จากการเปลี่ยนไปที่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent), สีเขียวทั้งหมดจะหายไป ในการตั้งค่า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ท่านสามารถเห็นได้ว่าสีเปลี่ยนมาอบอุ่นขึ้นตามการเปลี่ยนจาก - ไป + เลือกการตั้งค่าตามความชอบของท่านหรือรูปภาพที่ท่านต้องการจะถ่าย

  การปรับละเอียด (Fine-Tuning)

  การตั้งค่าปรับ สมดุลแสงสีขาวสามารถจะทำการปรับละเอียด (Fine-Tuning) ได้ (*) โดยการการปรับละเอียด (Fine-Tuning) การตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาวล่วงหน้า ท่านสามารถเพิ่มการปรับแต่งของตนเองให้กับภาพถ่ายของท่านได้

  (*) การตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาวที่สามารถทำการปรับละเอียด (Fine-Tuning) และหน้าจอดำเนินการจะต่างกันไปตามรุ่นเครื่อง

  ภาพถ่ายทางด้านขวาถ่ายไว้โดยการเพิ่มสีน้ำเงินจาง ๆ เข้าไปในการตั้งค่า AWB
  โดยใช้ฟังก์ชันการปรับละเอียด (Fine-Tuning) ทำให้สามารถสร้างสีที่ไม่สามารถทำได้โดยใช้การตั้งค่าปรับสมดุลแสงสีขาวที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้

  ภาพถ่าย

  การปรับสมดุลแสงสีขาว (White Balance) AWB หลังการปรับละเอียด (Fine-Tuning)

  การใช้การปรับสมดุลแสงสีขาวแสดงอารมย์ของภาพถ่าย

  จุดประสงค์เริ่มแรกของฟังก์ชันปรับสมดุลแสงสีขาวคือการปรับ ความขาว (Whiteness) แต่การปรับนี้ไม่สามารถตอบสนองได้เสมอไป ท่านอาจจะต้องการให้รูปภาพของท่านมีความอบอุ่นขึ้นหรือเย็นลงตามธีมที่ท่านต้องการจะแสดงออกมาหรือตามความชอบส่วนตัวของท่าน การปรับสมดุลแสงสีขาวสามารถจะใช้กับการแสดงออกแบบนี้ได้ ลองมาทำการสร้างสีที่หลากหลายโดยการลองกับสีที่แตกต่างกันด้วยการปรับสมดุลแสงสีขาวกัน