ความรู้พื้นฐาน → ความยาวโฟกัส (Focal length)

  ความยาวโฟกัส (Focal length)

  ความยาวโฟกัสเป็นระยะทางจากเซนเตอร์ของเลนส์ไปยังเซนเซอร์ภาพ (หน้าแปลนโฟกัส), และเลนส์แต่ละตัวจะมีค่าความยาวโฟกัสแตกต่างกัน
  ความยาวโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดช่วงของฉากที่ท่านต้องการจะถ่าย (มุมมองภาพ) ดังที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้ ความยาวโฟกัสที่สั่นลงจะมีช่วงที่ท่านจะถ่ายภาพได้กว้างขึ้น ในขณะที่ ความยาวโฟกัสที่ยาวขึ้น จะมีระยะของวัตถุมากขึ้น

  • หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวโฟกัสและมุมมองภาพจะแตกต่างกันตามกล้อง ข้อมูลในคู่มือการถ่ายภาพนี้จะอ้างอิงจากกล้องฟอร์แมท APS-C เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น
  ภาพถ่าย

  11 มม.

  ภาพถ่าย

  16 มม.

  ภาพถ่าย

  23 มม.

  ภาพถ่าย

  33 มม.

  ภาพถ่าย

  57 มม.

  ภาพถ่าย

  90 มม.

  ภาพถ่าย

  200 มม.

  ภาพถ่าย

  330 มม.

  โดยทั่วไปเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสประมาณ 35 มม. จะเรียกว่า เลนส์ธรรมดา (Normal lenses), เนื่องจากจะมีมุมมองภาพที่ใกล้เคียงกับความกว้างของสายตามนุษย์ เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่านี้จะเรียกว่า เลนส์มุมกว้าง (Wide-angle lenses), และอันที่มีความยาวโฟกัสยาวกว่านี้จะเรียกว่า เลนส์ระยะไกล (Telephoto lenses) อย่างไรก็ตาม, ไม่ได้มีมาตรฐานสำหรับถ้อยคำเหล่านี้ ใช้เลนส์ที่แตกต่างกันตามวัตถุหรือรูปภาพที่ท่านต้องการจะถ่าย

  ภาพถ่าย

  ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง
  ความยาวโฟกัส (Focal length): 11 มม.
  ถ่ายด้วยเลนส์ระยะไกล
  ความยาวโฟกัส (Focal length): 250 มม.

  ลองมาตรวจดูความยาวโฟกัสเลนส์ของท่าน ช่วงความยาวโฟกัสที่มีในเลนส์จะมีพิมพ์ไว้บนตัวเลนส์ ตัวอย่างเช่น, ความยาวโฟกัสจาก 55 มม.ถึง 200 มม.จะมีอยู่ใน SAL55200-2 ในภาพด้านล่าง
  นอกจากนี้, ในด้านเมาท์ของกระบอกเลนส์ (ใกล้กับตัวบอดี้กล้อง), ท่านสามารถเห็นเครื่องหมายสำหรับตั้งความยาวโฟกัสปัจจุบันได้ ในภาพด้านล่าง ความยาวโฟกัสปัจจุบันเท่ากับ 55 มม.

  เลนส์ SAL55200-2

  ในภาพนี้, 55-200 ทางด้านซ้ายเป็นช่วงของความยาวโฟกัสที่มีอยู่ในเลนส์นี้ เส้นสีขาวที่อยู่ทางด้านขวาเป็นตัวแสดงถึงความยาวโฟกัสที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน

  เลนส์ซูมและเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่

  เลนส์จะแบ่งออกได้เป็นสองแบบ: เลนส์ซูม, ที่จะมี ความยาวโฟกัสเปลี่ยนแปลงได้ และ เลนส์แบบความยาวโฟกัสคงที่, ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ เลนส์ซูมบางตัวจะมีความคล่องตัวเพียงพอที่จะปรับช่วงได้จากมุมกว้างไปถึงระยะไกลได้ในตัว นอกจากการใช้ประโยชน์ในการถ่ายภาพในทุก ๆ วันแล้ว เลนส์เหล่านี้จะมีความสะดวกสบายพิเศษให้สำหรับการท่องเที่ยวเมื่อท่านต้องการจะพกพาไปในกระเป๋าเล็ก ๆ ได้

  ภาพถ่าย

  ความยาวโฟกัส (Focal length): 20 มม. ความยาวโฟกัส: 250 มม.

  ในขณะที่ท่านใช้เลนส์แบบความยาวโฟกัสคงที่ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติของการซูมอยู่ด้วย ท่านจะต้องขยับเข้าใกล้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการจัดองค์ประกอบภาพ อย่างไรก็ตาม เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ปกติจะมีความรวดเร็วกว่าและมีรูรับแสงที่กว้างกว่า จะให้ข้อดีในการเน้นเรื่องการพร่ามัวของพื้นหลังและความสามารถที่จะใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงได้ในสถานการณ์ที่มีแสงต่ำ ลดการเบลอของภาพได้ นอกจากนี้ ยังมีประสิทธิภาพในการให้ภาพที่เหนือกว่า ท่านจึงสามารถถ่ายได้ภาพที่มีคุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยมที่ไม่มีให้ในเลนส์ซูม

  ภาพถ่ายนี้ถ่ายไว้ด้วยเลนส์แบบความยาวโฟกัสคงที่ โดยการตั้งค่ารูรับแสงไปที่ค่า F (F-number) ที่น้อย พื้นหลังจากมีการปรับที่ไม่โฟกัสในระดับที่กว้างมาก
  เลนส์มาโคร (Macro) ที่จะทำให้ท่านถ่ายภาพระยะใกล้ได้โดยการเข้าไปใกล้กับวัตถุมากขึ้น ก็เป็นเลนส์แบบความยาวโฟกัสคงที่ด้วยเช่นกัน แม้ว่าเลนส์ในปัจจุบันจะมี คุณสมบัติของมาโครให้ในระยะการโฟกัสที่สั้นขึ้น แต่ประสิทธิภาพของเลนส์เหล่านั้นก็ไม่อาจจะเทียบได้กับเลนส์ที่เป็นมาโครอย่างเดียวได้

  ภาพถ่าย

  เลนส์: SAL50F18 / ความยาวโฟกัส: 50 มม./ ค่า F (F-number): 2.0

  ภาพถ่ายนี้ถ่ายความละเอียดของดอกทานตะวันไว้ด้วยเลนส์มาโคร ด้วยเลนส์มาโครนี้ท่านสามารถจะได้ภาพที่เข้าใกล้กับวัตถุของท่านได้มากขนาดนี้เลยทีเดียว

  ภาพถ่าย

  เลนส์: SAL100M28 / ความยาวโฟกัส: 100 มม./ F-number: 3.5