หมายเลข ID หัวข้อ : 00273737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2021

ระดับเสียงหูฟังไม่สามารถปรับแต่งได้ (WF-XB700)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ใช้ปุ่มในการปรับแต่งระดับเสียง

   ท่านสามารถปรับ ระดับเสียงได้โดยใช้ปุ่มของตัวเครื่อง ด้านซ้าย :

   • ถ้าต้องการเพิ่มระดับเสียง: กดปุ่มบนตัวเครื่อง ด้านซ้าย หนึ่งครั้ง ระดับเสียงเพิ่มขึ้นทีละ 1 ขั้น
   • ถ้าต้องการลดระดับเสียง: กดค้างปุ่มบนตัวเครื่อง ด้านซ้าย ใช้นิ้วของท่านกดปุ่มนี้ค้างไว้จนกระทั่งถึงระดับเสียงที่ท่านต้องการ
   ระดับเสียงนี้สามารถปรับแต่งได้
   การใช้งานหูฟังนี้แก้ปัญหาได้
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  2. ปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้อ้างอิงกับคู่มืออุปกรณ์นั้นหรือเว็บไซต์สนับสนุน

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ระดับเสียงอาจจะไม่ตรงกับของหูฟังได้ ถ้าหากท่านไม่สามารถปรับระดับเสียงที่ต้องการโดยการใช้ระดับเสียงของหูฟังเพียงอย่างเดียว ให้ปรับระดับเสียงของทั้งหูฟังและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย

   ระดับเสียงนี้สามารถปรับแต่งได้
   ท่านอาจจะต้องทำการปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์นั้นเองในบางสถานการณ์
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  3. ถ้าแอปนั้นมีการตั้งค่าระดับเสียงอยู่ ให้ลองทำการปรับระดับเสียงโดยใช้การตั้งค่าเหล่านั้น

   ระดับเสียงนี้สามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งค่าของแอป
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  4. ทำการรีเซ็ตหูฟัง
   เข้าไปดูใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   ระดับเสียงนี้สามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราว
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  5. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะทำให้หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   เข้าไปดูใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   ระดับเสียงนี้สามารถปรับแต่งได้
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราว
   ระดับเสียงไม่สามารถปรับแต่งได้
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง