หมายเลข ID หัวข้อ : 00268219 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2021

ฉันไม่สามารถใช้ YouTube กับ เกมแอนแฮนเซอร์ (Game Enhancer) ได้ ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง?

ฉันไม่สามารถ ค้าหา/เล่น YouTube ในแท็บ YouTube ของเกมแอนแฮนเซอร์ (Game Enhancer) ได้ / ฉันสามารถแตะปุ่มข้อมูลในแอปเกมเพื่อดูโปรไฟล์เกมได้ แต่ฉันไม่สามารถดูรายการ YouTube ในวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    การแก้ปัญหา 

    เราได้รับทราบปัญหานี้แล้วและได้ทำงานอย่างหนักในเรื่องนี้