หมายเลข ID หัวข้อ : 00273996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2022

ไม่มีเสียง หรือมีเสียงออกมาจากด้านเดียวของหูฟัง (WF-H800)

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  อัปเดตซอฟต์แวร์ของหูฟังนั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การทำเช่นนั้นอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ ทำการอัปเดตก่อนดำเนินการต่อ

  วิธีแก้ปัญหา

  1. ตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะกะพริบหรือไม่เมื่อนำหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ
   ตัวแสดงสถานะกะพริบ
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
   ตัวแสดงสถานะไม่กะพริบ
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 2
  2. ทำการชาร์จไฟหูฟังและกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจดูว่าหูฟังเปิดขึ้นมาและมีเสียงออกมาจากหูฟังหรือไม่
   หูฟังเปิดขึ้นมา และฉันได้ยินเสียงจากหูฟัง
   สาเหตุอาจจะมาจากแบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   หูฟังเปิดขึ้นมา แต่ฉันไม่ได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
   หูฟังเปิดขึ้นมาไม่ได้
   การชาร์จไฟไม่ได้ทำอย่างถูกต้อง อ้างอิงกับหัวข้อ หูฟังไม่ทำการชาร์จไฟ
  3. เชื่อมต่อหูฟังและอุปกรณ์ใหม่
   1. ใส่ชุดหูฟังนั้นเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟและปิดฝา
   2. นำ หูฟังออกมา และเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อีกครั้ง
   ฉันสามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจจะมีความไม่เสถียรชั่วคราว
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  4. ปรับเพิ่มระดับเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   ฉันสามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ปัญหาอาจจะมาจากมีการตั้งระดับเสียงไว้ต่ำเกินไป
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ไปที่ขั้นตอนที่ 5.
  5. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการรีเซ็ต :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ฉันสามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  6. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะทำให้หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ฉันสามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  7. ถ้าหากท่านมีสมาร์ทโฟน Walkman หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ให้ทำการจับคู่ Bluetooth กับหูฟังและหนึ่งของอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ จากนั้นตรวจดูว่ามีเสียงออกมาจากหูฟังหรือไม่
   ฉันสามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   ตัวเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อในตอนแรกอาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติ ให้ปรึกษากับผู้ผลิตของอุปกรณ์นั้น
   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงจากหูฟัง
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง