หมายเลข ID หัวข้อ : 00267735 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

ไอคอน 360 Reality Audio ไม่แสดงขึ้นมาถึงแม้ฉันจะแคสต์ (เล่น) เพลงโดยใช้แอปสตรีมมิ่งที่เข้ากันได้กับ 360 Reality Audio แล้ว

  ตรวจดูดังต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  • ตรวจดูว่าเพลงที่ท่านเล่น เข้ากันได้กับ 360 Reality Audioหรือไม่
   หมายเหตุ: โปรดระวังว่า เนื้อหาเพลงบางอันที่มีใน แอปการสตรีมเพลง 360 Reality Audio เข้ากันไม่ได้กับ 360 Reality Audio
  • ตรวจดูว่าสมาร์ทโฟนและลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับ เครือข่าย Wi-Fi® เดียวกันหรือไม่
   หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถเล่นเพลง 360 Reality Audio จากการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้
  • เมื่อท่านแคสท์เพลง 360 Reality Audio โดยใช้บริการ Amazon Music HD ให้เลือกที่เพลง 3D Audio ในแอป Amazon Music และจากนั้นแตะที่ไอคอนกลม ที่แทนอุปกรณ์นั้น

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านแตะที่ไปคอนสี่เหลี่ยม , เพลงจะแคสต์ผ่าน Chromecast built-in และไม่สามารถเล่นโดยใช้คุณสมบัติ 360 Reality Audio ได้

   รูปภาพแสดงชื่ออุปกรณ์ในแอป Amazon Music
   A: Chromecast built-in ชื่ออุปกรณ์ (มีการเล่นแบบ 2-แชลแนล)
   หมายเหตุ: ไอคอนนี้จะแสดงเฉพาะแอป Android เท่านั้น

   B: Amazon Alexa ชื่ออุปกรณ์ (มีการเล่นแบบ 360 Reality Audio )

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการเล่นเพลง 360 Reality Audio โดยใช้บริการ Amazon Music HD